Civilní obrana – Koronavirus

Každý, už od batolete, měl ochranný vak nebo ochrannou masku, v jeslích, ve
školkách, školách, v závodech, na úřadech, v nemocnicích a ústavech.

Důchodce nebo invalida měl své uloženo ve skladu Civilní obrany. Byly zásoby jídla,
ošacení, přikrývek a všeho materiálu včetně léků pro přežití v krytech, které byly
přesně vymezeny pro obyvatelstvo tak, aby nikdo nezůstal bez ochrany.

Na hranicích byly vycvičené strážní oddíly a celých 24 hodin jsme se nemuseli
obávat, že by někdo narušil naše území. Stačil jeden rozkaz a všichni přesně věděli,
kde je jejich místo a jaký úkol v soukolí bezpečnosti mají obstarat. To všechno ale už
dnes nemáme.

Zato máme Milion chvilek, Piráty, Zelené i Modré ptáky, a hlavně svobodu,
demokracii, pravdu a lásku. Zkrátka, cochcárnu, a dělám si co chcu.

Uvidíme, jak nás stát ochrání před koronavirem, před muslimskou invazí z Turecka,
před zlovůlí všech, kterým nestačí, že nás vykradli a zotročili, že z naší krásné země
udělali, s naší pomocí, skladiště a překladiště, popř. odpadní jámu pro všechno, co
sami nepotřebují, že zničili naše zemědělství, průmysl, školství, zdravotnictví i
obranu a civilní ochranu. A nyní chybí už jen vymazat nás z mapy Evropy. Vždyť
používat státní vlaječku v parlamentě EU je pomalu trestný čin!

Lidé bděte, to už není jen pár písmenek, ale nutnost pro přežití, je už 5 minut po dvanácté!

Přejít nahoru