Jiří Straka byl mezi únorem a květnem roku 1985 postrachem pražských žen a dívek. Mladý učeň své oběti znásilňoval a jeho brutalita vůči ženám od případu rostla. Na vyšetřování se podíleli asi dvě stovky policistů. Po dopadení se Straka přiznal ke třem vraždám. Přiznání se rodilo celou noc.

Po dopadení Straka neměl ani potřebu dlouho zapírat. Výslech začal 22. května odpoledne a trval do pozdních hodin. V čase 17:30 až 21:00 hovořil především o vlastní osobě a rodině. Vyjadřoval se ke kamarádům, ke svým studijním výsledkům a zálibám. Píše portál stcity.sk.

Popsal také, že před rodiči předstíral, že odchází z domu na internát v odpoledních hodinách. Ve skutečnosti ale zůstával v Praze a celou noc prochodil ulicemi, kde si vytipoval a později sledoval dívky i ženy, které by mohl okrást, oloupit nebo znásilnit.