Celá Evropa bude těžit místo uhlí rovnou teplo

Na geotermální energii „vsází“ celá Evropská unie. Napříč starým kontinentem se nachází 42 regionů s vysokou koncentrací uhelných dolů. V některých regionech již dobývání uhlí definitivně skončilo, jiné se k tomu blíží velkými kroky. Jenže, co s uzavřenými doly a desítkami tisíc lidí, kteří ztratí své živobytí? Obě otázky řeší právě geotermální energie.

Ve Velké Británii, Holandsku a Španělsku již jsou v testovacím provozu či procesu příprav projekty, které uzavřené uhelné doly využívají k získávání geotermální energie. Podle studií zabývajících se možnostmi dosažení ambiciózních klimatických cílů, energie z uzavřených dolů má nejen ambici zajistit obrovské množství energií, ale také vytvořit více pracovních míst, než na sobě měly navázány společnosti těžící uhlí.

Konkrétně, ve Velké Británii, dřívější uhelné velmoci Evropy, se dnes nachází cca 23 000 uzavřených uhelných dolů s potenciálem 36 000 000 TWh energie, násobky poptávky domácností po celé zemi. Toto umožňuje Velké Británii stanovit si další nesmělé cíle v podobě omezení využívání zemního plynu po roce 2025 a snížení emisí skleníkových plynů spojených s výrobou tepla pro domácnosti (nyní 77 % tepla vyrobeného pro pokrytí potřeb domácnosti pochází z fosilních paliv).

Zpráva Evropské unie (viz zde) zabývající se financováním přechodu od fosilních paliv k obnovitelným zdrojům energie uvádí, ve 42 regionech s vysokým výskytem uhelných dolů je těžbu uhlí navázáno 200 000 pracovních míst, přičemž přechod k obnovitelným zdrojům má potenciál vytvořit 315 000 – 460 000 pracovních míst, samotné získávání geotermální energie by pak mělo zajistit 90 % – 100 % pracovních míst navázaných na těžbu uhlí.

Jde to ale i bez uhelných dolů

40 evropských měst zapojených do iniciativy C40 Cities počítá s intenzivnějším využíváním geotermální energie k uspokojení poptávky domácností. Právě teplo a chlad pro domácnosti se ve vyspělých zemích podílí na celkových emisí skleníkových plynů zhruba z jedné třetiny. Proč tepelná Proč tepelná čerpadla a geotermální energie? Výhody jsou zřejmé:

  • Stabilní dodávky levného tepla bez ohledu na aktuální povětrnostní podmínky.
  • Dlouhá životnost.
  • Možnost lokálního i centralizovaného využití, tj. tepelná čerpadla mohou být umístěna na pozemcích u konkrétních nemovitostí či mít podobu velkokapacitních projektů dodávajících teplo či chlad dálkovým způsobem.
  • Přívětivost k životnímu prostředí.
  • V rámci pilotních projektů v Německu také schopnost využít efektivně přebytkovou elektrickou energii z větrných elektráren.

Zvládnete to i vy

Jak již bylo zmíněno výše, geotermální tepelná čerpadla lze využít i lokálně, potřebujete k tomu jen pozemek o velikosti 200 – 400 metrů čtverečných k umístění zemních kolektorů. K pokrytí celkové spotřeby po teplu a teplé vodě stačí zpravidla jednotky procent geotermální energie uložené pod povrchem, a to i v případě, že geotermální tepelné čerpadlo využívá bytový dům náročný na energie.

Už účet za příští topnou sezónu může být výrazně levnější, pokud vám teplo budou dodávat geotermální tepelná čerpadla.