EÚ sa systematicky zaoberá Tureckom. Aj keď Turecko  do EÚ nebolo prijaté, neustále sa pre Turecko rieši finančná podpora. Financie požadujú formou vydierania, samozrejme (lebo napr.  pustia veľké množstvo migrantov cez svoje územie do Európy ). A EÚ sústavne robí ústupky.  Posielame si finančné prostriedky na to, aby v Európe prevládla moslimská kultúra? Naozaj nám takúto myšlienku kompetentní vnútia? Príliv moslimov do Európy bol pomalý, plynulý, nenásilný. Lenže moslimský svet stráca trpezlivosť. Medzi nás sa tlačia radikálne. A tí, čo môžu o intenzite islamizácie Európy rozhodnúť a od tejto skazy nás zachrániť, mlčia a nevidia…. Neuvedomujú si, že ich partneri nemajú záujem o toleranciu, vzájomný rešpekt a mierové spolužitie.

Chrám svätej Múdrosti Hagia Sofia v Istanbule ( bývalý Konštantínopol ) bol symbolom východného kresťanstva. V roku 1453 vstúpil sultán Mehmet II. do porazeného Konštantínopolu a nariadil premenu chrámu Hagia Sifia  na mešitu.(  Až v roku 1934 sa táto monumentálna pamiatka stala múzeom ).  Rovnaký záujem má súčasný turecký prezident. Chce urobiť mešitu nielen z Hagie Sofie, ale poukazuje sa na  Al-Aqsa v Jeruzaleme, ktorá predstavuje symbol islamského dobytia najsvätejšieho miesta v judaizme. Hagia Sofia je považovaná za symbol víťazstva islamu nad kresťanstvom!  Erdogan dal jasne najavo, že zmocnenie sa historického chrámu je iba jedným krokom v rámci rozsiahlejšieho plánu, zameraného na ďalšie islamské „sväté“ miesta, ktoré kedysi boli pod osmanskou kontrolou….

Premena Hagie Sofie na islamskú mešitu je tiež jasným porušením Deklarácie o ľudskom bratstve pre mier a spolužitie vo svete. Tá vyzýva k ochrane bohoslužobných miest ( synagóg, chrámov, kostolov, mešít ) ako k povinnosti garantovanej náboženstvami, ľudskými hodnotami, zákonmi a medzinárodnými dohodami.

Medzinárodná únia moslimských vedcov pripomenula, že dobytie Hagie Sofie je považované len za symbol prvej etapy víťazstva islamu nad kresťanstvom. Druhou etapou je dobytie Ríma!

Islam verí, že sa do Ríma vráti ako dobyvateľ a víťaz. Európa bude okupovaná, kresťania budú porazení a počet moslimov bude rásť. Stanú sa silou, ktorá ovládne celý európsky kontinent.

Boh ochraňuj Európu! Lebo vláda nás neochráni!

zdroj: prehladsprav.sk