Zamestnávateľský Klub 500 varuje: “Matovič sa správa tak, akoby mu patrilo celé Slovensko!”

Upozornili na to predstavitelia Klubu 500, ktorí vyzvali Matoviča (OĽaNO), aby neblokoval opatrenia na záchranu pracovných miest. “Slovensko čelí najväčšej kríze od druhej svetovej vojny a podnikom už dochádza dych,” varuje združenie.

Ako ďalej Klub 500 uviedol, len medzi ich členmi (zamestnávatelia s viac ako 30 000 pracovníkmi) avizujú firmy ohrozenie 5000 pracovných miest, čo je viac ako 15 % zamestnancov. “Ak vychádzame zo stavu ekonomiky, kde je 1,9 milióna ľudí zamestnaných v súkromnom sektore, pri optimistickom predpoklade, že sú ohrozené tri percentá pracovných miest, ide celkovo o takmer 60 000 pracovných miest,” uviedol výkonný riaditeľ združenia Tibor Gregor.

“Máme vedomosť, že na rokovanie vlády bol opakovane predložený návrh na navýšenie podpory, ktorý bol však zo strany predsedu vlády zamietnutý,” povedal predseda Klubu 500 Vladimír Soták. Vládnu koalíciu preto vyzýva, aby upustila od debaty o “podružných” témach a venovala sa prioritne riešeniu dosahov koronakrízy. “Je potrebné si uvedomiť, že nik iný ako súkromný sektor nenapĺňa a do budúcna nenaplní štátny rozpočet,” dodal Soták.

Podľa združenia Klub 500, aktuálna výška štátnej pomoci pokrýva od 11 % do 35 % celkových osobných nákladov, čo nepokryje ani výšku povinných odvodov do sociálnej a zdravotnej poisťovne. Opakovane preto žiada vládu na čele s premiérom, aby zdvojnásobila kompenzáciu na maximálnu výšku 1100 eur na zamestnanca a spätne doplatila príspevok za mesiace od začiatku vypuknutia koronakrízy.

Slovenskej republike schválila Európska únia približne päť miliárd eur na udržanie pracovných miest a na podporu ekonomiky. “Kým v západných krajinách vyčlenili vlády v rámci štátnej pomoci rádovo niekoľko tisíc eur na obyvateľa, na Slovensku je to necelých 1000 eur,” dodalo združenie. Slovenská republika vyčerpala len 500 miliónov eur a doteraz vynaložila zhruba 91 eur na obyvateľa, vyčíslilo združenie.

“Darmo dva mesiace komunikujeme, nemáme problém s ministerstvami, ale s predsedom vlády,” kritizuje Soták kroky premiéra s tým, že Matovič si podľa neho myslí, že mu patrí krajina.

(SCa, il.foto: net)

Přejít nahoru