Právě okresní správní rada ve Värmlandu nyní věnuje osm milionů peněz daňových poplatníků 13 obcím, aby usnadnila zřízení nových příchozích a „nezletilých osob bez doprovodu“. Grant krajské správní rady spadá pod název projektu „Každodenní život ve Švédsku“. Jedná se o pokračování daňově financovaného projektu „Rodičovství ve Švédsku“, který byl zahájen v loňském roce v několika okresních obcích. Píše portál Samnytt.

Ředitel školy: „Je obtížné přizpůsobit se cizím lidem ve Švédsku“

Anna Ullenius je zástupkyní ředitele školy v Sunne a je součástí řídící skupiny projektu. Ullenius říká, že cílem je posílit rodiče narozené v cizině v jiné společnosti s odlišným systémem a jak s ním souviset.

– Z hlediska integrace může být pro lidi narozené v zahraničí, kteří přicházejí do Švédska, docela obtížné, můžete mít odlišný pohled na výchovu dětí a společnost jako celek. Protože děti rodičů narozených v zahraničí se účastní školy a předškolního věku a odlišného přístupu k rodině a společnosti, může to být obtížné a vést ke konfliktům v domácnosti, říká Ullenius místním novinám Fryksdalsbygden.