Evropská zpráva o islamofobii: Češi prý nemají dostatek soucitu

V tomto duchu alespoň vyznívá kapitola o České republice, kterou pro studii zpracovala socioložka Selma Muhič Dizdarevič z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy. Ve svém příspěvku podrobila přístup Čechů, včetně politiků, k lidem muslimského vyznání tvrdé kritice. Nadace SETA od roku 2015 hodnotí míru „islamofobie“ ve 32 evropských zemích a jejím každoročním hodnotícím zprávám je v muslimském světě věnována pozornost.

„V roce 2019 pokračoval trend normalizace islamofobie, která se zároveň stala součástí hlavního proudu ve veřejném diskurzu, zejména mezi politiky a na sociálních sítích,“ píše se ve zprávě o České republice. Autorka ale zdůrazňuje, že protiislámské nálady mají v Česku novou tvář, spočívající v naprostém odmítání uprchlíků. „Odmítání muslimů a uprchlíků splynulo do jakéhosi komplexu projevů nenávisti a nepřátelských proklamací politiků, novinářů, umělců, veřejných osobností a uživatelů sociálních sítí,“ tvrdí mimo jiné zpráva.

Přestože počet a viditelnost muslimů a muslimské komunity zůstávají nízké, panují prý všeobecně vůči obojímu strach a nedůvěra. „Z tohoto důvodu je muslimská komunita extrémně opatrná a limitovaná ve svém potenciálu se svých členů a členek zastávat a kontrolovat škodlivý diskurz, který v souvislosti s muslimy dominuje v české společnosti,“ píše se ve zprávě. Většina medií v České republice údajně i sebemenší prohřešek komunity využívá jako nástroj proti této komunitě a proti islámu jako náboženství.

Selma Muhič Dizdarevič ve své zprávě zmiňuje, že na popud občanů, občanských iniciativ a některých politiků a političek vznikla iniciativa, týkající se přijetí 50 sirotků z řeckých táborů. „Přestože se přihlásilo kolem 200 rodin, ochotných sirotky ubytovat a postarat se o ně, politici z vládnoucí strany ANO a jejich koaliční partner ČSSD blokovali veškeré kroky k uskutečnění iniciativy, která tím pádem skončila“. Tato aféra podle zprávy poukazuje na „hluboký nedostatek soucitu s těmi, které majorita považuje za nežádoucí“. Díky takovému radikálnímu odmítání je údajně celá společnost více zranitelná, pokud jde o falešné a poplašné zprávy, „které najdeme v souvislosti s muslimskou komunitou ve většině médií“.

Více info na info.cz

Přejít nahoru