Nová radnice sídlící na Prokešově náměstí se má na co těšit. Má tam vzniknout v příštím roce nová recepce. Ta bude jako centrální orientační místo budovy. Její zabezpečení posílí také zásadní doplnění stávajícího kamerového systému s on-line přenosem. Vedení města těmito kroky reaguje na dlouhodobé doporučení bezpečnostních složek na zvýšení zabezpečení letos již devadesátileté historické stavby.

Projekty recepce i kamerového systému budou hotovy v letošním roce, s realizací se počítá v 1. polovině příštího roku. Podle tiskové zprávy výsledná cena úprav bude kalkulována až pro rozpracovaný návrh.

„Cítíme povinnost reagovat na nová bezpečnostní rizika a lépe zajistit bezpečnost návštěvníků i zaměstnanců magistrátu. Nechceme však z Nové radnice vytvořit uzavřenou a zamřížovanou budovu, tak jak se stalo v případě řady jiných veřejných institucí, ale naopak ponechat zejména jejímu foyer charakter reprezentativního veřejně přístupného prostoru tak, jak jeho tvůrci před bezmála sto lety zamýšleli, a zároveň vytvořit důstojné a vkusné místo pro první kontakt příchozích, a to vše při respektování potřeby nových bezpečnostních opatření. Šlo o velmi náročné zadání, proto jsme oslovili několik osvědčených architektonických kanceláří, které dle našeho očekávání nabídly různé varianty řešení. Ve výsledku se podařilo vytvořit takový architektonický koncept, který zajistí, že nová recepce nebude narušovat současnou hodnotu vstupní haly, ale naopak interiér posílí a umožní i nadále přistupovat k budově radnice nejen jako k úřadu, ale také jako k frekventované a navštěvované kulturní památce,“ vysvětlil primátor Tomáš Macura.

Centrální recepce tak bude jediným vstupním a kontrolním místem pro veřejnost při vstupu do budovy. Z tohoto místa budou recepční usměrňovat pohyb návštěvníků. Bude z ní možné komunikovat s jednotlivými zaměstnanci radnice, s vedením města i městskou policií.

„Recepce zvýší komfort pro návštěvníky a usnadní jejich orientaci v budově. Základní informace dostanou hned při vstupu od zkušených recepčních, nikoliv pouze prostřednictvím informačního systému, který je s ohledem na složitost budovy pro řadu lidí nepřehledný a návštěvníci se nám často ztrácejí. Recepční budou mít zároveň přehled o pohybu osob v budově, což je v dnešní době různých forem ohrožení důležité pro posílení bezpečnosti v budově,“ doplnila investiční náměstkyně Zuzana Bajgarová.

Zadání pro architektonické kanceláře připravil městský ateliér MAPPA ve spolupráci s odborem územního plánování a stavebního řádu magistrátu. Město oslovilo čtyři renomované architektonické ateliéry, známé úspěšnými realizacemi v historickém, případně složitém prostorovém a provozním kontextu. K dodání svých řešení město vyzvalo Atelier SAD; Atelier RAW; znamení čtyř – architekti; a Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno. Ty nejprve zpracovaly své koncepty řešení, které pak představily na osobní prezentaci. Komise, v níž zasedali odborníci architekt Tadeáš Goryczka, historik architektury Martin Strakoš, architektka Markéta Vysloužilová a za město mimo jiné náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová, tajemník magistrátu Břetislav Gibas, vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu Cyril Vltavský a ředitel ateliéru MAPPA Ondřej Vysloužil, vybrala jeden z dodaných návrhů k dalšímu rozpracování.

„Čtyři vybraná studia dodala promyšlené a komplexní návrhy, které se lišily přístupem i použitými materiály. Většina pracovala s umístěním recepce v centrální ose vestibulu, které by ale narušilo přímý vstup do reprezentačních prostor. Pouze jedna ze dvou variant dodaných renomovaným studiem Znamení čtyř – architekti spol. s.r.o. reagovala na nevýhody takového situování a navrhovala dva samostatné objekty, umístěné mimo hlavní přístupovou trasu. Jedním z objektů je samotná recepce, doplněná o prezentační pult a druhým, vyvažujícím, symetricky umístěným objektem je stylizovaná pohovka, která bude sloužit k posezení například v případě čekání. Součástí návrhu je i pojednání bočních stěn jako prezentačních a informačních ploch. Po dlouhé diskuzi byl tento návrh vybrán k dalšímu rozpracování,“ dodal ředitel ateliéru MAPPA Ondřej Vysloužil.

K recepci, která se bude nacházet ve vestibulu radnice, příchozí přirozeně navede vstupní koridor. Svým umístěním nebude recepce překážet v příchodu hostů při významných mezinárodních nebo státních návštěvách. Její situování ale zároveň umožní recepčním bezpečnostní kontrolu navazujících prostor i možnost v případě potřeby pomoci či zasáhnout. Recepce nebude narušovat přístup návštěvníků k výtahu na vyhlídkovou věž, ani shromažďovací prostor před obřadní síní, výstavní prostor či pietní místo ve foyer. Mimo provozní hodiny bude funkčně propojena s informačním centrem ve vyhlídkové věži, které je přístupné výtahem z foyer.

Součástí úprav s cílem zvýšení bezpečnosti klientů i zaměstnanců bude v celém objektu také doplnění kamerového systému. Ze současného stavu se počet kamer zvýší na čtyřnásobek. Aktuálně kamery s on-line přenosem i se záznamem monitorují foyer radnice, oba boční vstupy i vchod ze Sokolské a obě parkoviště. V případě potřeby si jejich záběry mohou pustit i pracovníci integrovaného bezpečnostního centra. Nově přibydou kamery také v chodbách radnice a ve všech komunikačních prostorách. Záběry všech kamer budou přenášeny mimo jiné na obrazovky v centrální recepci.

Budova Nové radnice je kulturní památkou. Autorem architektonického návrhu je Vladimír Fischer z Brna, který spolupracoval na definitivním návrhu s dvojicí známých ostravských stavitelů Františkem Kolářem a Janem Rubým. Stavěla se v letech 1923 až 1930. Nová radnice je největším radničním komplexem v České republice.

(SCa, vizualizace: Znamení čtyř architekti)

Komentáře