Existují dnes potomci záhadných Zelených dětí z Woolpitu?

Starověká keltská mytologie často zobrazuje Zeleného muže, jehož historie sahá až do doby římské říše. A v Anglii 12. století je příběh o zvědavých Zelených dětech z Woolpitu. Zdá se, že tento příběh byl založen na skutečných lidech, kteří dnes mohou mít potomky.

Příběh je utkán z účtů dvou slavných anglických kronikářů, Williama z Newburghu, mnicha z augustiniánského převorství v Newburghu a Ralpha z Coggeshallu, mnicha cisterciáckého opatství. Coggeshall slyšel příběh od muže jménem Richard de Calne a psal o tom v Chronicon Anglicanum kolem roku 1189. William Newburgh o tom napsal později v Historia rerum Anglicarum, publikované v roce 1220.

Příběh

V polovině 12. století existovalo v anglickém hrabství Suffolk starobylé město zvané Woolpit. Ve staré angličtině byl název města wulf-pytt, pojmenovaný pro jámy vykopané v zemi, které v té době chytily toulavé vlky. Vlci zabíjeli dobytek a terorizovali vesničany, ale dnes je tato vesnice známá svými dvěma zelenými dětmi. Píše portál Ancient-code.com.

Kolem roku 1150, za vlády krále Štěpána, narazili vesničané sklízející pole na dvě děti poblíž vlčí jámy, kteří jednali zoufale a mluvili si navzájem neznámým jazykem. Verze příběhu říká, že se vynořili z vlčí jámy, dvakrát vyšší než děti a několik set čtverečních stop v oblasti.

Děti nosily podivné oblečení, které vesničanům nebylo známo, a mluvily nepoznatelným jazykem. A pak, samozřejmě, jejich kůže byla zelená, překvapivý pohled, ale jinak vypadaly jako normální děti.

V příběhu Ralpha z Coggeshallu se děti ujal sir Richard de Calne, muž, který mu vyprávěl příběh. Tam jim bylo nabídnuto jídlo, ale reagovali na všechno, co dostali, jako by to nikdy předtím neviděli a odmítli jíst.

Zdálo se, jako by děti hladovaly, dokud nenarazily na něco známého: zelené fazole. V Coggeshallově příběhu najdou fazole v zahradě a pohltí je. V dalším vyprávění si děti všimly sluhy nesoucí talíř fazolí a okamžitě je chtěly. Poté byly děti krmeny fazolemi, ale pomalu odstaveny k dalšímu jídlu. Jak se jejich strava změnila, zelené zabarvení jejich pokožky začalo vypadat normálně.

Další verze příběhu říká, že děti hnaly dobytek svého otce a slyšely zvony, poté vstoupily do jeskyně a vyšly do Woolfpitu. Nemohli najít cestu zpět a byli objeveni vesničany.

Agnes byla pokřtěna, žila a pracovala pro sira Richarda a později se provdala za arciděkan z Ely, Richard Barre. Pár měl alespoň jedno dítě, takže její potomci dnes mohou existovat.

Podle East Anglian Daily Times byla Agnes známá svým „velmi svévolným a drzým“ chováním v době, kdy byla zaměstnána de Calne, a tím, že Richard Barre byl mužem z King’s Lynn v Norfolku, poté vyšším velvyslancem Jindřicha II.

Přejít nahoru