Pražský Libeňský most se změní. Čeká jej rekonstrukce

Veřejnou zakázku v následujícím období vypíše Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) a to formou Design & Build, která rekonstrukci urychlí a umožní zachovat po dobu opravy pěší a cyklistický provoz. Spolu s opravou přibudou také rampy na Rohanský ostrov, kde má vzniknout park.

„Je to neuvěřitelný příběh, k zemi měl jít most, na který se 92 let nesáhlo, a přitom zvládl zkoušky s extrémní zátěží 547 tun. Jasně se tedy ukázalo, že správnou cestou je rekonstrukce, zatěžovací zkoušky nám navíc daly do ruky velmi podrobná data, díky kterým se vyhneme slepým cestám. Historické označení mostu za nerekonstruovatelný bylo pouze politickým rozhodnutím, aniž by se kdokoliv zajímal o jeho reálnou technickou kondici. Až my se rozhodujeme na základě dopravních průzkumů, podrobných diagnostik, statických a dynamických zkoušek a tvrdých dat. Díky rekonstrukci a správné údržbě získáme plně funkční most pro všechny druhy dopravy jako před téměř sto lety při jeho otevření,“ vyjádřil se náměstek primátora hl. m. Prahy pro dopravu Adam Scheinherr.

Praha při rekonstrukci mostu počítá se zachováním historických obloukových konstrukcí architektka Pavla Janáka, tedy obloukového mostu přes Vltavu a obloukového mostu přes bývalé východní rameno Vltavy u Palmovky. Zároveň obloukové mosty propojí nové mostní konstrukce. Jejich podoba tvarově naváže na Janákův původní návrh dochovaný ve skicách. Díky novým mostům bude Libeňské soumostí také splňovat náročná protipovodňová kritéria, kdy v úseku přes Rohanský ostrov dovolí v případě povodní vodě protéct dál. Průtok by tak případně snížil hladinu rozlití do Karlína a Holešovic.

Tvůrci dopravně-architektonické studie na nové mosty přes Rohanský ostrov doplnili také nové bezbariérové rampy pro pěší a cyklisty pro zlepšení přístupnosti. Řešení ramp architektonicky i dispozičně odpovídá stávajícím schodištím Libeňského soumostí.

„Projekt rekonstrukce počítá s plánem města na obnovení rekreační funkce Rohanského ostrova. Z Libeňského mostu se na něj pohodlně dostaneme i s kočárkem nebo na kole díky rampám. Ostrov se stane novým krásným parkem vedle nově obnoveného ramene Vltavy,“ doplnil Adam Scheinherr.

Výběrové řízení se uskuteční metodou Design & Build. K takovému postupu se přistupuje u složitých a komplexních zakázek. K soutěži se už pro firmy uskutečnily tržní konzultace, aby se předešlo průtahům. Přesná cena zakázky bude známa po vysoutěžení zhotovitele, projektant cenu rekonstrukce samotného soumostí odhaduje na necelé dvě miliardy korun. První stavební práce by měly začít v polovině roku 2022 a most by mohl být uveden do provozu na konci roku 2025.

„Po roce a půl příprav a spolupráce s celou řadou odborníků jsme připravili návrh citlivé rekonstrukce Libeňského mostu. Do konce října vyhlásíme veřejnou zakázku na rekonstrukci celého přibližně dvanáct set metrů dlouhého soumostí metodou Design & Build. Výhodou tohoto postupu pro zadavatele je skutečnost, že odpovědnost za zpracování projektové dokumentace a celkovou kvalitu provedení díla zcela či částečně nese zhotovitel. Ten zase díky metodě Design & Build má oproti běžné praxi větší prostor pro uplatnění inovativních postupů a širší pole působnosti pro dosažení nejlepšího řešení požadavků citlivé rekonstrukce. Tento postup nám umožnily výsledky sofistikovaných diagnostik uskutečněných v posledním roce, které potvrdily způsobilost všech obloukových kleneb mostu pro jejich následnou rekonstrukci,“ uvedl Jozef Sinčák, generální ředitel Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Zrekonstruovaný Libeňský most zůstane stejně široký, tedy 21 metrů, a bude mít kromě dvou tramvajových kolejí v každém směru jeden pruh pro auta, jeden pro cyklisty a jeden pro chodce. Pěší a cyklistický provoz zůstane zachovaný i v rámci rekonstrukce.

(SCa, foto: IPR Praha)

Přejít nahoru