Sčítání 2021 si otestuje 25 tisíc domácností v Čechách

Vybrané domácnosti v téměř stovce obcí napříč celou Českou republikou se budou moci v průběhu září a října dobrovolně zúčastnit zkušebního sčítání lidu.

Hlavním cílem zkušebního sčítání je především otestování všech fází sčítání, procesu sběru a zpracování dat a odhalení možných rezerv. „Zkušební sčítání je unikátní možností, jak prověřit funkčnost všech systémů pro online sběr dat i způsob distribuce a sběru listinných formulářů. Stejně jako při ostrém sčítání klademe vysoký důraz na bezpečnost osobních údajů,“ říká Robert Šanda, ředitel odboru statistik obyvatelstva ČSÚ a věcný gestor projektu Sčítání 2021. Výsledky zkušebního sčítání navíc nebudou, na rozdíl od celostátního sčítání, nikde publikovány. Chystané sčítání by přitom mělo být v porovnání se všemi předchozími uživatelsky přívětivější, díky návodnému online formuláři rychlejší a pro občany méně zatěžující.

Celé zkušební sčítání zahájí 1. září informačními pochůzkami sčítací komisaři České pošty s cílem informovat vybrané domácnosti o zařazení do projektu. „Zkušební sčítání je pro nás důležitým testem. Plánujeme si ověřit navržené postupy, na kterých bude založeno reálné sčítání v příštím roce,“ říká Ondřej Škorpil, ředitel úseku transformace a technologie České pošty.

Online formulář zkušebního sčítání zveřejní Český statistický úřad na webu www.scitani.cz v pondělí 14. září, kde bude k dispozici až do 20. září. Na webu se pak účastníci zkušebního sčítání dozvědí i další informace ohledně celého projektu. Ti, kteří upřednostní vyplnění údajů prostřednictvím listinného formuláře, využijí tuto možnost od 25. září do 7. října. Následně proběhne do 22. října sběr vyplněných formulářů.

Oslovených 25 tisíc domácností žijících ve více než 12 tisíc budovách v 98 místech napříč celou Českou republikou vybíral Český statistický úřad tak, aby reprezentovaly typické lokality. Zkušební sčítání tak proběhne v malých obcích i velkých městských aglomeracích. Zahrnuty v něm budou i různé typy bytových domů včetně např. hromadných ubytovacích zařízení.

Výsledky sčítání lidu jsou unikátní a mají široké uplatnění. Obce je mohou využít při plánování mateřských školek či sociálních služeb, data o dojížďce pomáhají s optimalizací regionální dopravy. S počty obyvatel a domů pracuje také integrovaný záchranný systém. „Každému sčítání předchází několik let příprav a zkušební sčítání je pak pomyslnou generálkou za účasti publika. Čím více oslovených domácností se zapojí, tím lépe. Nejen pro budoucí úspěch sčítání na jaře příštího roku, ale hlavně pro obyvatele naší země,“ uzavírá Robert Šanda.

(SCa)

Přejít nahoru