Papež František

Pápež v homílii: „Migranti sú osoby, nejde len o sociálne či migračné otázky!”

Plné znenie homílie pápeža Františka:

„Dnes nám Božie slovo hovorí o spáse a oslobodení.

Spása. Počas svojej cesty z Bersabe do Haranu sa Jakub rozhodne zastaviť a odpočívať na osamelom mieste. V sne vidí rebrík, ktorý je opretý o zem a jeho vrchný koniec siaha

Pri 6. výročí návštevy Lampedusy bude Svätý Otec sláviť omšu za migrantov
až do neba (porov. Gn 28,10-22a). Rebrík, na ktorom vystupujú a zostupujú Boží anjeli, predstavuje spojenie medzi tým božím a ľudským, ktoré sa historicky uskutočňuje v Kristovom vtelení (porov Jn 1,51), láskyplnej ponuke zjavenia a spásy zo strany Otca. Rebrík je alegóriou Božej iniciatívy, ktorá predchádza každému ľudskému hnutiu. Je to protiklad Babylonskej veže, postavenej ľuďmi, ktorí chceli svojimi vlastnými silami dosiahnuť nebo, aby sa stali bohmi. V tomto prípade je to Boh, ktorý „zostupuje“, je to Pán, ktorý sa zjavuje, je to Boh, ktorý zachraňuje. A Emanuel, „Boh s nami“, uskutočňuje prísľub vzájomnej prináležitosti medzi Pánom a ľudstvom, v znamení vtelenej a milosrdnej lásky, ktorá dáva život v hojnosti.

Více info na Vaticannews

Přejít nahoru