Sdružení českých taxikářů z.s. požaduje po vládě konkrétní kompenzační balíček pro pomoc odvětví taxislužby

Většina taxi dispečinku přešla na náhradní program-rozvoj zboží, jídla, balíčků a tak dál. Jak hlásí pan Krátký z dispečinku Liftaga „práci řidičů zajišťuje a zlepší tím mobilitu ve městě“. Nemá pravdu, krade práci těmto dopravcům, kteří se danou službou přímo zabývají a mají k ní příslušná povolení, například Rohlík, Alza, Dáme jídlo a jiní, kteří ale mají své vozy na tyto služby vybavené a přizpůsobené, včetně povolení a jiných dalších předpisů a nařízení, např. hygienické předpisy a odpovědnost řidiče, pojištění nákladu a např. školení z veterinární správy pro přepravu zvířat.

Pan Krátký z Liftaga a ostatní zprostředkovatelé taxi míchají jablka s hruškami, ale hlavně, oni tím mají svůj byznys a příjem zajištěn formou provize z realizované zakázky.

Svým dominantním postavením vydělávají na úkor všech řidičů v daných odvětvích a řidičů taxi, kteří začínají vozit pečivo, vonící jídlo, špinavé balíky a následně přepravují zákazníky. Je to nesmysl a ve vztahu k zákazníkovi zcela nepřijatelné, a to i z pohledu zákona č. 111/1994 Sb.

Drahá pojistka speciálně na vůz taxi není v těchto případech na místě, vzhledem k tomu, že
nepokrývá veškerá rizika, kterými se taxislužba v současné době zabývá, resp., kdy tyto alternativy v rozporu se zák. č 111/1994 Sb. Nabízejí zprostředkovatelé taxislužby – dispečinky.

Vláda zcela zapomíná na obrovský sektor, kdy je evidováno 57 000 řidičů taxislužby a které využívají i politici a státní aparát.

Vyhlášená kompenzační podpora je zcela nedostatečná, krom toho existují nejednotné postoje finančních úřadů, kdy ani jeden finanční úřad neví, jaký postoj má zaujmout k dané problematice.

Přitom, dle usnesení vlády na ní nárok máme. V naší malé provozovně nejsme schopni splnit nařízení vlády-rozestupy dvou metrů.

Vláda často a asi s úmyslem přehlíží náš sektor taxi jako takový. Taxislužba je práce jako jakákoli jiná,vykonávají je lidé, kteří mají své rodiny a děti, většina svou práci dělá poctivě a svědomitě ku prospěchu všech zákazníků. Nutnost zachování klasické taxislužby na úrovni, kam ji chceme dostat jezcela nevyhnutelná, nikoli snaha se jí snažit zlikvidovat. Mělo by to být v zájmu vlády, zákazníků i nás.

My řidiči OSVČ nedostáváme žádné dotace a investiční pobídky na rozvoj, jako nadnárodní korporace a velké společnosti, která naopak ještě vláda podporuje. Vláda by naopak měla podpořit dle její vyjádření české podnikatele.

Sdružení českých taxikářů z.s.

Přejít nahoru