Nové důkazy naznačují, že COVID-19 by mohl být druh autoimunitní nemoci. Tady je důvod + VIDEO

Vědci však stále nevědí, proč se u některých lidí vyvine závažné onemocnění, zatímco u jiných se projeví jen mírné příznaky – nebo vůbec žádné. Nyní nová studie z Yale University vrhá trochu světla na tento problém.

Výzkum, který dosud nebyl recenzován a publikován v časopise, naznačuje, že u pacientů s těžkou COVID produkuje tělo „autoprotilátky“. Jedná se o protilátky, které – místo útoku na napadající virus – napadají vlastní imunitní systém a orgány pacienta. Píše portál ScienceAlert.

Vědci zjistili, že lidé s těžkou COVID měli autoprotilátky, které se zachytily na klíčových proteinech podílejících se na rozpoznávání, varování a čištění buněk infikovaných koronavirem.

Mezi tyto proteiny patří cytokiny a chemokiny – důležití poslové v imunitním systému. To narušilo normální funkci imunitního systému, blokovalo antivirovou obranu a potenciálně způsobilo, že onemocnění bude závažnější.

Není známo, proč se u některých lidí tyto protilátky vyvíjejí, ale je pravděpodobné, že jde o kombinaci genetiky a prostředí. Virové infekce byly také spojeny s nástupem některých autoimunitních onemocnění.

Začátkem tohoto roku vědci uvedli, že u pacientů bez autoimunitního onemocnění v anamnéze se po získání COVID vyvinuly autoprotilátky. V těchto studiích bylo zjištěno, že autoprotilátky rozpoznávají podobné cíle jako ty, které se vyskytují u jiných dobře známých autoimunitních onemocnění, jako jsou proteiny, které se běžně vyskytují v jádru buněk.

V krvi hospitalizovaných pacientů našli autoprotilátky, které by mohly útočit na interferony, a také autoprotilátky, které by mohly interferovat s dalšími kritickými buňkami imunitního systému, jako jsou buňky přirozeného zabíjení a T buňky.

Zjištění ukázala, že autoprotilátky byly velmi častým rysem těžce nemocných pacientů s COVID.

Vědci z Yale provedli další testy na myších, které ukázaly, že přítomnost těchto autoprotilátek může onemocnění zhoršit, což naznačuje, že tyto autoprotilátky mohou přispívat k závažnosti COVID u lidí.

Ačkoli pacienti s COVID měli mnoho autoprotilátek, které se zaměřovaly na proteiny imunitního systému, vědci nenašli žádné autoprotilátky specifické pro COVID, které by mohly být použity k rozlišení těžce nemocných pacientů s COVID.

To, co určuje, zda člověk bude trpět těžkou COVID, závisí na mnoha věcech a autoprotilátky nejsou celý příběh.

Přejít nahoru