Na takovéhle šílenosti rozhazuje vláda peníze českých daňových poplatníku

Do Bosny a Hercegoviny jde 15 milionů korun českých daňových poplatníků na projekt Udržitelná produkce tradičního domácího livanského sýru. Na projekt Zvyšování kapacit neziskových organizací v oblasti přístupu k sociálním právům a sociální ochraně jde 18 milionů korun. Je šílené, že vláda fakticky svými opatřeními likviduje celá odvětví ekonomiky a spousta lidí se ocitá na dlažbě, ale tolik potřebné finanční prostředky se vyhazují v cizině a navíc často za nesmysly. Poslanec Kobza navrhl tyto finance v rámci státního rozpočtu přesunout ve prospěch českých občanů a prospěšnějších věcí.

Zde je pouze namátkový výběr z těch z nich, které byly v posledních dvou letech ministerstvem zahraničních věcí poukázány do zahraničí:

Unie pro Středomoří – 400 000 Kč

Akční plán pro Ukrajinu – 1 000 000 Kč

Rádio Svobodná Evropa – 2 000 000 Kč

University of California 7 500 000 Kč

Smlouva o Antarktidě – 1 200 000 Kč

Svěřenecký fond pro Afriku – 222 000 000 Kč

100 milionů korun ze zahraniční rozvojové spolupráce (opět v resortu momentálně spravovaném ministrem Petříčkem) se vydává na tyto věci:

Bosna a Hercegovina

Udržitelná produkce tradičního domácího livanského sýru – 15 000 000 Kč

Využití biomasy pro rozvoj rurálních oblastí Bosny a Hercegoviny – 34 300 000 Kč

Využití geotermální energie pro rozvoj municipality Cazin – 16 500 000 Kč

Zvyšování bezpečnosti potravin v Bosně a Hercegovině – FARMA II. – 24 800 000 Kč

Zvyšování kapacit neziskových organizací v oblasti přístupu k sociálním právům a sociální ochraně – 18 000 000 Kč

Gruzie

Udržitelný rozvoj včelařství v Gruzii – 17 000 000 Kč

Program udržitelného rozvoje chráněné krajinné oblasti Aragvi a jejích komunit – 42 000 000 Kč

Budování kapacit v oblasti řádného řízení chemických látek – 19 000 000 Kč

Moldavsko

Koncepce omezení rizik transformátorové stanice 400/110/35 kV ve Vulcăneşti . 24 000 000 Kč

Vytvoření politiky územního rozvoje a jejího strategického plánování v Moldavsku – 12 700 000 Kč

Institucionální podpora v oblasti ekologického zemědělství v Moldavské republice – 15 900 000 Kč

Ukrajina

Modernizace systému veřejného vzdělávání na Ukrajině II – 30 000 000 Kč

Je šílené, že vláda fakticky svými opatřeními likviduje celá odvětví ekonomiky a spousta lidí se ocitá na dlažbě, ale tolik potřebné finanční prostředky se vyhazují v cizině a navíc často za nesmysly.

Autor: Radim Fiala

Přejít nahoru