Lidé s „temnými“ rysy osobnosti reagovali na pandemii zásadními rozdíly

Mohou však tyto osobnostní rysy předpovědět, jak jednotlivci reagují na globální krizi?

Při pohledu na 402 jedinců v USA ve věku od 18 do 78 let vědci z University of Mississippi zjistili, že existují určité jemné, ale znatelné rozdíly spojené s těmito osobnostními rysy – od čistícího chování po náladu.

„Naše zjištění naznačují, že během počátečních stádií pandemie ve Spojených státech temná osobnost odlišně předpovídala kognitivní a emoční reakce na pandemii,“ píší autoři ve svém příspěvku, který byl publikován online před tiskem v listopadu 2020. Píše portál ScienceAlert.

Nábor účastníků online umožnil vědcům, aby jednotlivci vyplnili dotazník o jejich pocitech, myšlenkách a chování během pandemie – a jejich temné osobnostní rysy byly hodnoceny pomocí opatření Dirty Dozen a Assessment of Sadistic Personality test.

Je zajímavé, že lidé s narcistickými a machiaveliánskými rysy emocionálně bojovali se sociálními otřesy, které s pandemií nastaly. Výzkum však zjistil, že ti, kteří se hodnotili jako sadističtí, vykazovali v reakci na COVID-19 velký pozitivní vliv.

Přejít nahoru