Česká televize – MUDr. Eleková o očkovaní

PROČ SE NEOČKOVAT PROTI CHŘIPCE

(MUDr. Ludmila Eleková) Dne 11.října 2012 jsem si užila svých pár sekund slávy na ČT24. Redaktor mě téměř přepadl (na rozmyšlenou a přípravu jsem měla necelou hodinu) a sliboval nestříhaný cca 6 minutový rozhovor. Velmi jsem váhala, vím, jak to chodí a nakonec jsem souhlasila hlavně proto, že jsem to viděla jako možnost alespoň zkratkovitě prezentovat odlišný názor. Protože o chřipce a očkování proti ní slyšíme každý rok stále totéž. Nakonec se ukázalo, že schopnost rovnocenně prezentovat protichůdné názory není u našich mainstreamových médií dosud dostatečně rozvinutá. Ministr a vakcinolog dostali každý cca 10 minut, mě sestříhali na pár vět. ZDROJ: http://www.vlastnihlavou.cz/proc-se-n…

https://www.youtube.com/watch?v=QEI3mcDPtms

Přejít nahoru