V NATO i v USA bola totiž už dávnejšie rozpracovaná koncepcia bojových operácií, ktoré by sa naraz viedli na zemi, na mori, vo vzduchu, vo vesmíre i v kybernetickom priestore. Začali by sa hromadným vzdušným úderom, ktorý by v pár hodinách vyradil objekty atómových síl protivníka, jeho najbojaschopnejšie útvary, veliteľské stanoviská, energetiku a pod.

 

Doktor vojenských vied Vladilen Stučinskij a kandidát vojenských vied Michail Koroľkov vo svojej štúdii uvádzajú, že NATO sa chce na protivníka vrhnúť naraz a s kompletnou silou hypersonických, operačne-taktických a krídlatých rakiet, úderom útočných bezpilotníkov a nakoniec aj pilotovaným letectvom, ktoré by vraj už nemalo mať takmer žiadne straty.

 

V čom spočíva protijed?
Ruskí vedci zrejme vychádzajú z obyčajnej logiky. Áno, takýto útok protivníka proti ich krajine je teoreticky možný. Silnou stránkou NATO je aj prevyšujúca kvantita nosičov.

Čo je zase silnou stránkou Rusov? Ak si na chvíľu nebudeme všímať ich protivzdušnú a protikozmickú obranu, tak je to hlavne niekoľkonásobne vyššia rýchlosť ruských nosičov. Povedané inak, ich protismerný kontra útok zaručí, že územie protivníka ruskí vojaci zničia ešte predtým, ako sa protivníkove prostriedky čo i len priblížia k ruskému územiu.

 

V štúdii sa na prekazenie mnohosférických operácií útočníka spomína aj druhá možnosť, ktorou je predstihový preventívny útok ruských vzdušno-kozmických síl, do ktorého by boli zapojené všetky prostriedky jednotného prieskumno-útočného priestoru. Tie protivníkovi spôsobia neprijateľné škody už v počiatočnej etape ním zamýšľanej agresie.

„Pri realizácii prekazenia integrovaného vzdušného útoku protivníka v počiatočnej etape jeho ´mnohosférickej operácie´ je potrebné v rámci budovaného prieskumno-útočného priestoru vojenského zoskupenia koordinovane nasadiť letectvo s bezpilotnikmi, rakety rôzneho určenia, prostriedky REB (rádio-elektronický boj) a zbrane, fungujúce na nových fyzikálnych princípoch,“ hovorí sa v článku.
Ruskí vedci uvádzajú, že do rokov 2025-2040 budú typickými elementmi ruského prieskumno-útočného priestoru lietadlá, helikoptéry, krídlaté a balistické rakety taktického a operačne-taktického určenia, bezpilotníky a pod. Štúdia v rámci konkretizácie elementov systému spomína hypersonické rakety „Kinžal“, nosičmi ktorých sú dnes stíhače MiG-31K.

  Fantastický produkt techniky! USA chtějí nakupovat ruské raketové motory dalších pět let

 

Opierajúc sa o vyjadrenie náčelníka Generálneho štábu OS RF Valerija Gerasimova, ktoré predniesol na konferencii akadémie vojenských vied, vedci, vychádzajúc z obranného charakteru ruskej vojenskej doktríny, považujú za najdôležitejší princíp odrážania možnej agresie prevenciu („byť v predstihu o krok, dva“). Vychádzajú z toho, že pri hrozbe lokálnej vojny musí byť Rusko spôsobilé prejsť od politiky atómového zadržiavania k preventívnemu vyraďujúcemu zásahu všetkými druhmi výzbroje.

 

Prekazenie integrovaného útoku od samotného počiatku protivníkovi spôsobí nedosiahnuteľnosť cieľov jeho „mnohosférickej operácie“, čím sa vedenie aliancie zaručene vzdá jej uskutočnenia, podtrhujú autori článku.

zdroj: armadnymagazin.sk

Komentáře