Potřeba integrace bílých Britů s muslimy a migranty tvrdí islámský vůdce

Versi, náměstek generálního tajemníka muslimské rady Británie, zaútočil na zprávu kvůli tomu, že se „primárně“ zaměřuje na muslimy a že se dnes nezabývá jinými etniky a náboženstvími v Británii.

Ve svém díle pro The Guardian s názvem „Bílí lidé musí hrát roli také v integraci“ napsal: „Neposkytuje žádná řešení pro africké karibské, romské nebo kočovné komunity, aniž by uznala historii integračních výzev Skotska a Severního Irska – z čeho se musíme poučit.

“Je znepokojivé, že Casey často spojuje muslimy s asijskými komunitami, což vyvolává mylný dojem, že všechny regresivní kulturní praktiky jsou založeny na islámské víře navzdory jasným důkazům o opaku.”

„Přestože zpráva uznává obrovskou úroveň sociálně-ekonomické deprivace, nízkou úroveň vzdělání a diskriminaci, které někteří muslimové čelí, žádné z jejích doporučení se nezabývá strukturální nerovností.“ Píše portál Express.co.uk.

Dodal: „Proč Casey říká tak málo o tom, jak se vypořádat se skutečností, že bílé britské a irské etnické skupiny„ mají nejméně pravděpodobné, že budou mít etnicky smíšené sociální sítě “- jeden z klíčových znaků integrace.

Přejít nahoru