V Česku existují tajné muslimské modlitebny. Co se v nich děje?

Jedna neoficiální islámská modlitebna je v nenápadném domě v obci Tuchoměřice severozápadně od Prahy, kam se muslimové pravidelně sjíždí. Oficiálně tady sídlí společnost s ručením omezeným, které dům patří.

Modlitebnu provozuje firma Arabella – Tucho, jejímž jednatelem je pražský podnikatel Yasser Z. a vlastníkem Abdullah A z Rijádu. Právě tito dva muži se v minulosti podíleli na založení mešity v Praze na Černém Mostě. Zřízením malé modlitebny zákon neporušují.

Odborníci však varují před extremismem a ztrátou kontroly nad muslimskou komunitou, protože nikdo neví, co se v modlitebně děje, protože je mimo dohled úřadů i policistů.

MF Dnes zjistila, že do modlitebny přijíždí i lidé, kteří v minulosti měli blízko k pražskému imámovi Shámeru Shehadehovi, který byl odsouzen za podporu teroristů.

Policie však modlitebnu v Tuchoměřicích monitoruje. Podle mluvčího Ladislava Šticha Bezpečnostní informační služba „v tuto chvíli nemá relevantní signály, které by naznačovaly, že v menších muslimských skupinách dochází k nějakým problémům či náznaku radikalizace“.

Ani samotní muslimové nejsou rádi, že se objevují tajné modlitebny. Předseda Ústředí muslimských obcí Muneeb Alrawi uvedl, že „nemají vznikat menší modlitebny, ale mají vznikat větší střediska pod centrální správou“. Sám také uznává, že přešlapy některých muslimů vznikají právě mimo velké modlitebny. Vysvětluje to tím, že může jít o patriarchální záležitost nebo snahu mít modlitebnu dostupnější, než jsou třeba velké mešity.

Trest pražského imáma
Vrchní soud v Praze ve čtvrtek 21. května rozhodoval o tom, jaké tresty si vyslouží bývalý pražský imám Shámer Shehadeh za účast v teroristické skupině. Podle všeho má ve vězení strávit deset let. Jeho bratr Omar byl odsouzen k 11 letům a jeho švagrová Fátima Hudková dostala šest let.

Uvádí se, že Vrchní soud v Praze sice zrušil předchozí rozsudek pražského městského soudu, jelikož nesouhlasil s právní kvalifikací, ale tresty rozdal dotyčným totožné.

Na základě rozhodnutí soudu byl Shehadeh uznán vinným z účasti v teroristické skupině ve formě pomoci, čehož se podle senátu dopustil finanční podporou džihádistů v Sýrii. Provinil se ale také tím, že pomáhal bratru Omarovi i Hudkové se do Sýrie dostat.

Přejít nahoru