Podle Strany zelených musí Německo zpřísnit své cíle ve snižování emisí

Německo bude muset zlepšit své emisní cíle pro období po roce 2030 na základě žaloby koalice klimatických aktivistů. Jak ve svém stanovisku uvedla Strana zelených, podle rozhodnutí soudu současné německé zákony nevratně odsouvají vysokou zátěž spojenou se snižováním emisí na období po roce 2030, což se dotkne zejména současné mladé generace. „Ústavní soud označil nedostatečný přístup německé vlády k ochraně klimatu jako věc, která ohrožuje ústavou zajištěnou svobodu mladých lidí,“ komentoval rozhodnutí spolupředseda Zelených Michal Berg. „Právo na včasnou ochranu klimatu se tak de facto zařadilo mezi základní práva,“ dodal.

Stížnost podala skupina devíti převážně mladých lidí. Podporuje je několik ekologických sdružení, například Friends of the Earth Germany (BUND) a Fridays for Future. Zákon kritizují s tím, že nedostatečně snižuje emise skleníkových plynů a tím porušuje jejich základní právo na budoucnost.

Německý zákon o ochraně klimatu schválila vláda v roce 2019. Podle něj je Německo povinno do roku 2030 snížit emise skleníkových plynů o 55 % ve srovnání s úrovní z roku 1990. „Rozhodnutím soudu zřejmě bude muset být uspíšen konec spalování uhlí, který v tuto chvíli Německo plánuje na rok 2038,“ doplňuje výrok soudu Michal Berg. „Je to jasný signál české vládě, že termín konce spalování uhlí v roce 2038, který navrhla Uhelná komise, je naprosto nedostatečný a ohrožuje naši budoucnost a naše ústavou chráněná práva,“ dodal. Německá vláda dostala termín do konce příštího roku, aby neústavní zákon upravila.

Shodou okolností byla klimatická žaloba podána v minulém týdnu i v Česku. Podal ji spolek českých občanů, kteří se cítí být ohroženi nečinností státních orgánů v předcházení změně klimatu, a pěti dalšími spolužalobci přímo poškozenými změnou klimatu. Cílem žaloby je podobně jako v Německu soudní výrok stanovující, že české státní orgány nechrání dostatečně práva českých občanů zaručená Ústavou ČR a neplní své mezinárodní závazky ve vztahu ke změně klimatu.

(SCa, il.foto: net)

Přejít nahoru