CIA předpovídá světovou válku do roku 2040. Důvod překvapí

Důvodem mají být klimatické změny. “Zvětšující se fyzické důsledky změny klimatu mohou zhoršit přeshraniční geopolitická ohniska, protože státy podnikají kroky k ochraně svých zájmů,” uvádí se v dokumentu.

Podle autorů nejpozději v roce 2040 začnou ve světě “klimatické střety”, ve kterých budou strany proti sobě navzájem používat technologie, které umocňují přírodní katastrofy, jako jsou sucha a záplavy. Mluvíme především o geoinženýrských technologiích.

Odborníci také varovali před rostoucím napětím mezi zeměmi kvůli sporům ohledně realizace Pařížské dohody o klimatu, která předpokládá snížení emisí skleníkových plynů s cílem zabránit globálnímu oteplování.

„Většina zemí bude čelit složitým ekonomickým rozhodnutím a pravděpodobně se bude spoléhat na technické objevy, aby mohly později rychle snížit své emise. Čína a Indie budou hrát klíčovou roli při určování trajektorie zvyšování teploty,“ uvádí se ve zprávě.

Autoři zprávy CIA navíc upozornili na riziko vnitřních konfliktů v rozvojových zemích v důsledku vlivů změny klimatu, protože tyto státy jsou méně schopny přizpůsobit se novým podmínkám.

K možným budoucím ohniskům klimatické války patří takové regiony, jako je povodí řek Kongo, Indus, Mekong a Nil. Ke konfliktům tam může dojít v důsledku změn říčních koryt a přesměrování vodních toků.

Zpráva jmenuje 11 zemí, které nejvíce zasáhnou negativní dopady globální změny klimatu. Podle analytiků mohou jít tyto státy kvůli přežití do extrémních opatření. Jde především o držení jaderných zbraní v Číně, Indii a Pákistánu, ale také v Afghánistánu, Severní Koreji, Myanmaru a mnoha zemích Střední a Jižní Ameriky.

zdroj: hlavnespravy.sk

Přejít nahoru