POZOR HOAX! Lidé! Byli jste totálně oklamáni! Hororový scénář je procházka růžovou zahradou. Čtěte, co vše na vás připravili. Hydroxid grafenu je pouze malou částí gigantického celku a zotročení lidstva. NAVŽDY

Pro důležitost další bombové zprávy jsem vám přeložil následující text. Měl by se rozšířit mezi co nejvíce lidí a hlavně lékařů. Lékaři ani nevědí, co pod názvem „VAKCÍNA“ lidským bytostem vpravují do těla. Asi nevědí, co lidem injekcí vstřikují a co vše v lidském těle tímto aktem způsobují. Prosím, čtěte vícekráte a rozšiřujte mezi lidi. Ještě je záchrana možná. Zatím.

***** **** ***** ****

Přeji vám všem hezký večer.
Jmenuji se Ricardo Delgado (biolog) a jsem zakladatelem a ředitelem společnosti LA QUINTA COLUMNIA.
Všechny analyzované vakcíny (Pfizer, AstraZeneca, Jansen a Moderna) bez výjimky obsahují nanotechnologie. Našli jsme v nich nano-směrovače (nano-routery), které také odesílají MAC adresy, které lze zaregistrovat pomocí bezdrátové technologie bluetooth ve vlastním mobilním telefonu, pomocí aplikace.

 

Našli jsme nanoantény a plazmonické antény, které takové signály zesilují. Identifikovali jsme také nanorektanty (fungující jako mosty a měniče střídavého a stejnosměrného proudu), jakož i kodeky a určitá logická hradla pro šifrování této nanokomunikace mezi naočkovaným jedincem a vzdáleným serverem.

Surovinou pro vznik tohoto mikrostrukturního spojení je oxid grafenu, jehož přítomnost je pro samosestavování těchto složitých struktur klíčová.

Hlavními mechanismy exfoliace oxidu grafenu v těle na grafenové kvantové body jsou přirozená biodegradace enzymem myeloperoxidázou a mechanismus teslaforézy, tj. elektromagnetické mikrovlnné pole generované signály mobilních telefonů o různých frekvencích.

Oxid grafenu vstříknutý do těla získá magnetické vlastnosti při kontaktu s vodíkem a živými buňkami. Proto se u většiny očkovaných osob projevuje zvýšený magnetismus v místě očkování a později v oblasti horního solárního plexu a lebky.

V organismu je oxid grafenu považován naším imunitním systémem za patogen. Po injekci vykazuje afinitu k centrálnímu nervovému systému, zejména k míše a mozku, protože mají vyšší elektrickou vodivost.

V centrální nervové soustavě může vést ke ochrnutí končetin, mrtvici, paraplegii a onemocněním nervového systému. Grafenoxid má vysoký faktor srážlivosti krve a zvyšuje trombogenitu neboli podporu trombózy. V posledním důsledku tyto trombózy způsobovaly nejrůznější kardiovaskulární příhody, jako jsou embolie, ischémie (nedostatečné prokrvení tkání), infarkty, aneuryzma (rozšíření cév) atd. Oxid grafenový má také afinitu k vysoce elektrickým orgánům, jako je naše srdce, zejména při zvýšené srdeční činnosti, a tedy zvýšené elektrické aktivitě. V tomto okamžiku se oxid grafenu zaměřuje na srdce a způsobuje jeho zánět, tj. myokarditidu nebo perikarditidu.

Kromě toho má oxid grafenu vlastnost absorbovat elektromagnetické záření v prostředí a znásobovat ho díky své zesilovací vlastnosti. To způsobuje malé výboje, které způsobují srdeční arytmie. To vysvětluje, proč tolik sportovců trpí srdeční arytmií, jakmile se zvýší jejich srdeční aktivita.

Důsledkem těchto srdečních arytmií jsou mdloby, bezvědomí a oběhový kolaps, který může, ale nemusí být spojen s náhlou smrtí. Velká část naší očkované populace trpí náhlými a neočekávanými úmrtími, když se nachází v blízkosti takových mikrovlnných zdrojů.

Oxid grafenový má také schopnost způsobovat mutace. To znamená, že u lidí, kteří nedávno prodělali nádor nebo novotvar, se po očkování rychleji objeví metastázy a u zcela zdravých lidí je riziko jejich vzniku vysoké. Oxid grafenový je extrémně toxický a jeho toxicita dále závisí na elektromagnetickém záření, které absorbuje.

Tam, kde se vyskytuje, způsobuje zánět tkání, systémový nebo mezi-orgánový zánět a také kaskády volných radikálů. Jakmile oxidační stres, který tento toxin v těle vytváří, zničí naši „redoxní rovnováhu“ a překročí antioxidační práh naší přirozené hladiny glutatonu, náš imunitní systém se zhroutí a vytvoří známou cytokinovou bouři.

Tento oxid grafenu, který se vstřikuje jako základní složka „očkování“, se z těla vylučuje plícemi. Pokud je však ozařován v době kdy se nachází v plících a není vyloučen, způsobuje zánět plicní tkáně, tedy oboustranný zápal plic!!!!! Pokud očkovaný přežije první dávky injekčně aplikovaného grafen oxidu, je v těle odbourán neutralizujícími protilátkami, které jsou zodpovědné za jeho rozklad.

Jakmile grafen a jeho toxicita zmizí, zmizí i naše protilátky, které látku neutralizují a také vyvolají nadbytek imunoglobulinů. Proto jsme nuceni každé tři měsíce podstoupit nové očkování a udržovat hladinu těchto toxických látek v organismu pod záminkou, že již nemáme imunitu. Nakonec je neexistující, neizolovaný, nepřečištěný, nekultivovaný Sars-cov2, oficiální verze i jeho varianty, ve skutečnosti oxid grafenový, který byl vědomě a dobrovolně přidán do očkování proti chřipce 2Q19-2Q2Q.

Jinými slovy, onemocnění označované jako „COVID-19“ je jednoduše akutní, grafenově zesílený, syndrom ozáření. Proto byla první a v podstatě jediná „vlna“ zaměřena na naše seniory v domovech důchodců, kteří vykazují téměř 100% proočkovanost proti chřipce. Naši senioři byli nejprve očkováni touto látkou a poté ozařováni známými anténami mobilních telefonů. Podezřelé je, že v osmi z deseti případů se jednalo o osoby, které se nacházely v bezprostřední blízkosti domů s pečovatelskou službou a domovů důchodců.

Genocidu našich starých lidí využili jako záminku, aby světové populaci sdělili, že se jedná o nový koronavirus, a tím prosadili injekční aplikaci Grafenoxidu po celém světě ze strachu z takzvané „nákazy“. Cílem je vyhladit velkou část populace a využít vlastností modulace chování, které grafenoxid nabízí v oblasti neurověd a umělé inteligence, a aplikovat je na zbytek populace.

Grafenoxid má zvláštní zálibu v neuronech. Jakmile se v něm uhnízdí, vytvoří umělou neuronovou síť, která postupně nahradí přirozenou neuronovou síť.

(pozn. překladatele: možná vám vážení čtenáři tadesca nyní dochází proč nám vyhrožují s ZOMBI-APOKALYPSOU. Tito očkovaní lidé budou ovládány 5G sítěmi a budou jako loutky ovládané na dálku vykonávat nařízené úkoly přes 5G sítě. Je to hororové scenário, které se může díky této technologii uskutečnit. Proto nás WHO a jiné státní organizace před touto APOKALYPSOU varovali. Viz poslední díl filmu MATRIX, kdy ke konci skákali masově změněné lidské bytosti, jako bomby z okna. Nutné film vidět).

Pokud je velikost nanočástic oxidu grafenu menší než 35 nanometrů, snadno projdou naší hematoencefalickou bariérou, membránou, která chrání mozek před možnými vnějšími vlivy, a dostanou se do naší vlastní nervové sítě. Tímto způsobem se oxidu Grafenu podaří zničit neuronální synapse, aby mohl mapovat náš mozek a doslova sbírat data o našich vzpomínkách, myšlenkách, vjemech, emocích nebo pocitech. Teď už chápete, proč byl v některých zemích v rámci této pandemie přijat „zákon o neurálních právech“. (pozn překladatele: proč se všemožně snaží prosadit POVINNÉ OČKOVÁNÍ. Z lidí udělají nemyslící zombíky).

Na druhou stranu lze tento Oxid grafenu dálkově ovládat a bezdrátově stimulovat pomocí nových technologií 4G, 4G+ a 5G.

VŠICHNI OČKOVANÍ LIDÉ PŘEDÁVAJÍ SVÁ DATA NA EXTERNÍ SERVER ŘÍZENÝ UMĚLOU INTELIGENCÍ (MOŽNÁ FINANCOVANOU ELONEM MUSKEM).

Tento informační balíček je souhrnem více než 20 000 hodin výzkumu, skupiny multidisciplinárních vědců, a je založen na vědeckém šíření oblasti technického titulu Dr. Campra, jehož výsledek jednoznačně prokazuje přítomnost redukovaného oxidu grafenu ve vzorcích AstraZeneca, Moderna, Pfizer a Janssen „VACCINES“- Stejně tak je založena na vědecké analýze materiálu a pozorování.

Domníváme se, že neznalost a nepochopení zdravotnického a lékařského personálu v otázkách, jako jsou nanotechnologie, byly využity k realizaci tohoto zlověstného plánu, který nazývají „AGENDA 2030“.

Tyto cenné informace, stejně jako všechny zmíněné důkazy a vědecké články, najdete zde: www.laguintacolumna.net

Vzhledem k tomu, že proces „OČKOVÁNÍ !!!“ probíhá po celém světě, hrozí nám zánik lidského druhu, jak ho známe, během několika měsíců. V této nové fázi bude přeživší robot zbaven vlastního myšlení, autonomie a svobodné vůle. Stane se zotročeným, zakrnělým a zcela závislým druhem na těchto technokratických oligarchech.

Říkají tomu „posthumanismus“, „transhumanismus“ nebo prostě projekt „HUMAN 2.0“.

LA QUINTA COLUMNA tvoří miliony lidí na celém světě, kteří chtějí zachovat podstatu člověka, jeho úctu k lidskosti a jeho důstojnost jako jedinečného druhu.

LA QUINTA COLUMNA odhalila tento zločin proti lidskosti, který je namířen proti jejímu životu a její podstatě.
Šiřte prosím tyto důležité informace ve svém okolí!

Zdroj: https://t.me/GrapheneAgenda/417

pro tadesco vybral a přeložil carsten

 

JE TO HOAX!

Přejít nahoru