Podle mezinárodních i německých informací stojí Německo před prázdnými zásobníky na plyn. Má zásoby pouze na 18 dní. Hrozí hladová zima? ptá se Deutsche Wirtschaftsnachrichten. Máme informaci, jak jsme na tom v Česku?

Jsem zvědavá, do jaké míry ovlivní a ohrozí západní infantilizace politiky i politiku naší vlády. Jak si jeden čtenář tohoto článku povzdechl: “Technický pokrok přicházel dříve s vynalézáním, bádáním a s inženýrskou vědou, dnes ho přikazují profesionální politici bez jakéhokoliv odborného zázemí.”
Greenpeace podpořili německého spolkového ministra zemědělství Cema Özdemira (Zelení) a požadují, aby byla zvýšena DPH na maso a mléčné výrobky, naopak na zeleninu a ovoce snížena, nebo zcela odstraněna. Özdemir kritizoval dumpingové ceny potravin a agrárních produktů. Změnu, ke které patrně německá vláda přistoupí, odůvodňuje zvýšením blaha zvířat, záchranou drobných zemědělců, podporou udržení rozmanitosti druhů i zmírnění zátěže klimatu. Hádejte, jak se to projeví v našich cenách?
Přejít nahoru