Imám z Británie: „Křesťané by měli mít oholené hlavy a měli by nosit obojky“ (video)

Co budou muslimové dělat, až se stanou většinou?

„Britský“ imám Abu Waleed má jasné myšlenky: uvalit na křesťany ponižující zákony, aby je násilně konvertoval k islámu. Tak, jak se to dělo již v minulých staletích, kdy se invazemi a imigrací stali muslimové dominantními.

A brojil proti „rovnosti náboženství“, kterou samozřejmě nepovažuje za „halal“.

„Nevěřící by měli nosit červený obojek kolem krku na ulici a nosit dvě různé boty, mimo jiné, řekl. Tímto způsobem se každý bude chtít stát muslimem,“ vysvětlil Abu Waleed.

Níže jsou uvedeny výňatky z televizní konference:

Prorok řekl: „Nezdravte Židy a křesťany, dokud vás oni nepozdraví, a když někoho z nich potkáte na cestě, přinuťte je, aby šli na užší stranu.“

„Pokud muslim vyjde ven v den ‚Eid (pozn.: druhý nejvýznamnější muslimský svátek) a uvidí nevěřícího v krásných šatech, nevěřící si musí svléknout své oblečení a dát je muslimovi. Když nevěřící chodí po ulici, musí nosit červený obojek kolem krku, musí mít oholené čelo a musí nosit dvě různé boty. Nesmí chodit po chodníku. Musí chodit uprostřed ulice a musí jezdit na mule.“

„Je to jen pro dospělé, ne pro děti. Je pochopitelné, jak islám podnítí dítě, aby se stalo muslimem. Dítě, které vyrůstá ve stavu kacířství, by chtělo konvertovat k islámu. Proč? Dítě totiž chodí se svým otcem a říká: ‚Tati, proč máš oholené čelo?‘ “ – „Nevím, tito muslimové mě k tomu nutí“ – „Proč nemůžeme jezdit na koni jako muslimové? Proč jezdíš s nohama visícíma na boku osla? Čím to je, že pokaždé, když přijde muslim a požádá vás o oblečení, dáte mu je? Proč pokaždé, když vám řekne, abyste sesedli z osla, děláte to?“

Jak je vidět, celá řada ponížení směřuje k nucenému obrácení, zejména dětí.

Ale „britský“ imám pokračuje ve vysvětlování, co muslimové myslí „integrací“:

„Angličtí nevěřící mohou mít své vlastní kostely, ale nesmí jim být dovoleno zvonit na zvony.“

„A pokud muslim odchází z… řekněme například, že muslim byl na Edgware Road. Snědl nějaký pěkný steak. Chodí a masíruje si břicho a říká: „Ach, nechci dnes večer rozrušit svou ženu.“ Co udělá? Může zaklepat na dveře bezvěrce a říct: „Johne, pusť mě dovnitř, „Dobře, žádný problém,“ John se musí smířit s Abd Al-Ghafourem a hostit ho na noc. Abd Al-Ghafour, s velkým břichem, po výtečném kebabu – John musí otevřít a dovolit mu, aby k němu šel spát.“

„Myslíš, že by jeho žena za takových okolností dál žila s Johnem? Řekne si: Co je to za zneuctění, když žiji s Johnem, a Abd Al-Ghafour přichází každý pátek večer a spí v naší posteli? Protože Abd Al-Ghafour jde do Johnova domu a řekne: Johne, ty budeš spát na podlaze a já ve tvé posteli.“ Co se stane? Tracy si pomyslí: „Můj manžel má oholené čelo a podívej se na tohle..“

Pak se pouští do vzrušujícího „estetického“ pojednání:

„Co je nejzajímavější – nejsme gayové, ale jen říkám, kdo je lepší, muž s oholeným čelem, obojkem kolem krku a dvěma různě barevnými botami, nebo Emir Al-Khattab? Emír Al-Khattab, se kterým tu teď mluvíme, s tím krásným čečenským kloboukem a plnovousem… Má Korán, není boha kromě Alláha. Má velkou zbraň. Má pěknou maskovací bundu, pěkné boty a rukavice. I když mu chybí pár prstů, stále vypadá atraktivně. Co si myslíš, že Tracy udělá? John je problém. Prostě pustil emíra dovnitř a ztratil svou ženu. Proto nakonec budou všichni nuceni stát se muslimy. Tohle, drazí bratři, je Islámský stát…“

Hlavní cíl muslimů přicházejících do Evropy, pak najdete v závěrečných slovech imáma:

„Smyslem tohoto kázání je však ponížení křesťana, a to nikoli na dnešních islámských územích, ale v Evropě. A právě každodenním ponižováním jim chceme vnutit, jak se již stalo na křesťanském Blízkém východě, nucenou konverzi.“

Pro ty dementní jedince, kteří to ještě nepochopili: nejsou „spokojeni“ s tím, že jsou hosty, chtějí být pány.

zdroj

Přejít nahoru