Risto Djogo je nejlépe známý široké veřejnosti pro jeho zpravodajství během války v Bosně a Hercegovině VIDEO

Jako hlava Dnevniku je zvláště připomínán pro své finále, ve kterých líčil události války humorným, sarkastickým nebo ironickým způsobem, zesměšňoval činy muslimských (dnes: Bosňáků) politiků, stejně jako režim Slobodana Miloševiče. Tyto skici mu přinesly velkou popularitu mezi srbským lidem, ale také omrazu mezi Chorvaty a muslimy.

Jeho práce v tomto období je ilustrována populárním rčením v té době: “Kdyby muslimové chytili Radovana Karadžiće, vyměnili by ho za Rista Djoga”.

 

Jeho náhlá smrt vyvolala na veřejnosti kontroverzi. 12. června 1994. jeho tělo bylo nalezeno v Drině, v jezeře Zvornik. Oficiální zprávy hovořily o nehodě, ale existovaly vážné náznaky, že Djogo byl zabit. V té době byl konflikt mezi válečným vedením Republiky srbské a Miloševičovým režimem intenzivní, s četnými variacemi na jeho smrt spojenými s Djogovými provokacemi na úkor Slobodana Miloševiče.

zdroj: wikipedia

Přejít nahoru