foto CC 2_0 Andrew Mason

Díky tomu EEG zachytilo 900 vteřin jeho mozkové aktivity v okamžiku smrti, což vědcům poskytlo jedinečný pohled na to, co se děje v mozku v okamžiku smrti.

Výsledky ukázaly, že během posledních okamžiků života došlo k nárůstu oscilací gama, které svědčí o snění nebo vybavování paměti, a také k nárůstu oscilací delta, theta, alfa a beta.

„Vzhledem k tomu, že zkřížené propojení mezi aktivitou alfa a gama se podílí na kognitivních procesech a vybavování paměti u zdravých osob, je zajímavé spekulovat, že by tato aktivita mohla podporovat poslední „vzpomínku na život“, která se může odehrávat ve stavu blízkém smrti,“ napsali vědci.

Ačkoli tato zjištění nejsou zdaleka průkazná, vytvářejí potenciálně pozitivní obraz posledních okamžiků života člověka.

„Z tohoto výzkumu se můžeme poučit: přestože naši blízcí mají zavřené oči a jsou připraveni nás opustit, aby odpočívali, jejich mozek si možná přehrává některé z nejhezčích okamžiků, které v životě zažili,“ uvedl spoluautor studie Ajmal Zemmar.

zdroj: Unexplained