Islámský učitel

Muslimové v česku chtějí prosadit islám na školách

Česko, krajinu považovanú v Európe za jednu z najateistickejších, postavila do pozoru správa o ambíciách tamojších moslimov. Vyznávači islamu žijúci za riekou Moravou nevylučujú, že zabojujú o možnosť učiť na štátnych školách, zakladať svoje vlastné či o právo, aby ich duchovní mohli sobášiť.

Mnohí Česi netaja obavy a pýtajú sa, čo bude nasledovať. Nie všetkým sa myšlienka výučby islamu na školách či prítomnosť moslimských duchovných v armáde páči.

Zvláštne práva
V septembri uplynie požadovaných desať rokov odvtedy, čo Ústredie moslimských obcí (moslimská autorita, ktorej korene siahajú až do čias Rakúsko- Uhorska – pozn. red.) získalo u našich západných susedov štátnu registráciu. České médiá upozorňujú, že moslimovia môžu teraz požiadať o udelenie takzvaných zvláštnych práv, ktoré by význame posilnili ich spoločenské postavenie.

Patrí k nim napríklad právo vyučovať islam na štátnych školách, zakladať školy, sobášiť budúcich manželov či vykonávať duchovnú službu v armáde a za múrmi väzníc. Súčasťou takzvaných zvláštnych práv je aj to, že štát oficiálne uzná zachovávanie povinnosti mlčanlivosti moslimských duchovných v súvislosti s výkonom spovedného tajomstva.

Pred pár rokmi by bol v hre aj príspevok štátu na platy duchovných, opravu pamiatok a prevádzku. Nárok na finančnú podporu hradenú z peňazí všetkých daňových poplatníkov však novovzniknuté cirkvi v Česku nemajú, dôvodom je vyrovnanie štátu s cirkvami prostredníctvom cirkevných reštitúcií. Štátnu podporu tak dostáva sedemnásť cirkví, ktoré na ňu mali nárok aj pred spustením uvedených reštitúcií.

Vyznávači islamu však musia splniť ešte jednu dôležitú podmienku – zhromaždiť podpisy najmenej od jedného promile občanov Českej republiky alebo cudzincov s trvalým pobytom v Česku, ktorí sa hlásia k ich cirkvi. Prepočítané na reálne čísla, českí moslimovia potrebujú na získanie takzvaných zvláštnych práv 10 437 podpisov, čo je menej ako u nás.

Akákoľvek cirkev pôsobiaca na Slovensku vrátane moslimov potrebuje na registráciu najmenej dvadsaťtisíc podpisov plnoletých členov, ktorí majú trvalý pobyt na našom území a sú občanmi Slovenska. Slovenská republika pritom uznáva len tie cirkvi a náboženské spoločnosti, ktoré sú registrované.

Pri poslednom sčítaní ľudu v roku 2011 sa v Česku k islamu prihlásilo 3 699 ľudí. Nie je však vylúčené, že skutočné počty sú vyššie, keďže necelý milión opýtaných nevyplnil kolónku vierovyznanie. Josef Škrabal z Českého štatistického úradu predpokladá, že moslimov bude v Česku pribúdať. Číslo prezentované niektorými sociológmi – tridsaťtisíc vyznávačov islamu v Česku – odmietol komentovať.

Viac info na plus7dni.sk

Přejít nahoru