POZOR NA TENHLE FANTASMAGORICKÝ HOAX: Vážení přátelé, omlouváme se za oznámení genocidy: Naomi Wolf o „důvěrné zprávě“ společnosti Pfizer

Pravda je taková: Nedávno jsem měla nezáviděníhodný úkol oznámit světu, že skutečně probíhá genocida – nebo jak jsem to neobratně, ale naléhavě nazvala – „vymírání dětí“.

WarRoom/DailyClout Pfizer Documents Research Volunteers, skupina 3 000 vysoce kvalifikovaných lékařů, RN, biostatistiků, vyšetřovatelů lékařských podvodů, klinických laborantů a vědeckých pracovníků, vydává jednu zprávu za druhou, jak možná víte, aby světu sdělila, co je obsaženo v 55 000 interních dokumentech společnosti Pfizer, které podle žádosti FDA u soudu měly být drženy pod pokličkou 75 let.

Na základě soudního příkazu byly tyto dokumenty nuceně zveřejněny. A naši odborníci slouží lidstvu tím, že tyto dokumenty čtou a laicky vysvětlují. Všechny zprávy dobrovolníků najdete na stránkách DailyClout.io.

Odhalené lži jsou ohromující.

Dobrovolníci z WarRoom/DailyClout potvrdili:

že společnost Pfizer (a tedy i FDA) již v prosinci 2020 věděla, že vakcíny MRNA nefungují – že jejich účinnost „slábne“ a představují „selhání vakcíny“. Jedním z vedlejších účinků očkování, jak věděli již měsíc po masovém nasazení v roce 2020, byl „COVID“.

Společnost Pfizer v květnu 2021 věděla, že týden po injekci MRNA bylo poškozeno srdce 35 nezletilých – ale FDA stejně o měsíc později zavedla EUA pro dospívající a rodiče dostali od americké vlády tiskovou zprávu o poškození srdce až v srpnu 2021, poté, co byly očkovány tisíce dospívajících. [Viz zde]

Pfizer (a tedy i FDA; v mnoha dokumentech je na konci stránek uvedeno „FDA: CONFIDENTIAL“ (FDA: Tajné)) věděla, že v rozporu s ujišťováním vysoce placených mluvčích a podplacených lékařů nanočástice MRNA, spike bílkoviny a lipidy nezůstávají v místě vpichu do deltového svalu, ale během 48 hodin se dostávají do krevního oběhu, odkud se usazují v játrech, slezině, nadledvinách, lymfatických uzlinách, a pokud jste žena, tak i ve vaječnících. [Viz zde]

Společnost Pfizer (a tedy i FDA) věděla, že vakcína Moderna obsahuje 100 mcg MRNA, lipidové nanočástice a protein spike, což je více než trojnásobek 30 mcg dávky vakcíny Pfizer pro dospělé; interní dokumenty společnosti ukazují vyšší výskyt nežádoucích účinků u dávky 100 mcg, takže s tímto množstvím přestali interně experimentovat kvůli jeho „reaktogenitě“ – slovy společnosti Pfizer -, ale nikdo to neřekl všem milionům Američanů, kteří už dostali první a druhou dávku 100 mcg vakcíny Moderna a posilující dávky.

Společnost Pfizer zkreslila účastníky studie tak, že téměř tři čtvrtiny tvořily ženy – tedy osoby, které jsou méně náchylné k poškození srdce. Společnost Pfizer ztratila záznamy o tom, co se stalo se stovkami účastníků studie.

V interních studiích se vyskytlo více než 42 000 nežádoucích příhod a více než 1 200 osob zemřelo. Čtyři z nich zemřeli v den, kdy jim byla injekce aplikována.

Nežádoucí příhody uvedené v interních dokumentech společnosti Pfizer se zcela liší od těch, které jsou uváděny na webových stránkách CDC nebo oznamovány zkorumpovanými lékaři a lékařskými organizacemi a nemocnicemi. Patří mezi ně obrovské sloupce bolestí kloubů, svalů (myalgie), masy neurologických účinků včetně roztroušené sklerózy, Guillainova syndromu a Bellovy obrny, encefalie, všech možných iterací srážlivosti krve, trombocytopenie ve velkém rozsahu, mrtvice, krvácení a mnoha druhů prasklin membrán v celém lidském těle.

Mezi nežádoucí účinky, o kterých společnost Pfizer a FDA věděly, ale vy ne, patří problémy s puchýři, vyrážky, pásový opar a herpetické stavy (skutečně řada puchýřovitých stavů, které podivně předznamenávají příznaky opičích neštovic).

Interní dokumenty ukazují, že společnost Pfizer (a tedy i FDA) věděla, že červené pupínky nebo kopřivka jsou běžnou reakcí na PEG, alergen pocházející z ropy, který je součástí složek vakcíny a který byste rozhodně neměli požít. PEG je totiž tak závažný alergen, že mnoho lidí může při kontaktu s ním dostat anafylaktický šok. Lidé s alergií na PEG však nebyli před vakcínami varováni, a dokonce ani pečlivě sledováni svými lékaři s EpiPenem v ruce. Byli ponecháni svému šoku.

Společnost Pfizer věděla, že „expozice“ vakcíně je podle jejích vlastních slov definována jako sexuální kontakt (zejména v době početí), kontakt s kůží, vdechování nebo kojení. [Viz toto]. „Kontroloři faktů“ to mohou popírat, jak chtějí. Dokumenty hovoří samy za sebe.

Lidé, kteří se pokusili na tyto otázky upozornit, byli samozřejmě dehonestováni, jejich nadřízený jim vynadal, označil je za blázny a tvrdě je potrestal.

Sportovci, vysokoškolští studenti a teenageři kolabují na fotbalových a jiných hřištích. Lékaři lomí rukama a kroutí hlavou. Podání společnosti BioNTech burzovní Komisi pro cenné papíry obsahuje důrazné upozornění na vedlejší účinky, kterými mohou být mdloby tak prudké, že si můžete ublížit a tato skutečnost je pro společnost BioNTech natolik závažná, že na ni upozornila burzovní Komisi pro cenné papíry.

Ale ne tak důležitá, abyc na to upozornili vás a mě.

Rovněž CDC a AMA neřeknou ani slovo:

Dokázala jsem to všechno zpracovat a pokračovat v jednoduchém hlášení. Ale v posledních týdnech mě přemohla hrůza. Protože nyní dobrovolníci pod skvělým vedením programové manažerky Amy Kellyové potvrdili, že probíhá genocida, ať už záměrně řízená, nebo ne. A izraelská novinářka Etana Hechtová přidala vlastní vynikající analýzu. Zde je shrnutí zjištění dobrovolníků od paní Hechtové:

[dd...]

Klikněte zde a přečtěte si.

Opravdu se zdá, že zde dochází ke genocidě. Poškození lidské reprodukce pomocí mRNA vakcín je možná cílené, možná ne. Ale pokud víte, že je poškozována reprodukce a že jsou poškozovány děti a plody, a víte, že je to v takovém měřítku, což věděli všichni ve společnosti Pfizer a v FDA, kteří tyto dokumenty četli – a pokud přesto očkování nezastavíte, naopak je dále doporučujete a nařizujete – nestane se to nakonec genocidou?

Dobrovolníci z WarRoom/DailyClout potvrdili, že lipidové nanočástice, malá tvrdá tuková pouzdra, která obsahují mRNA, procházejí amniotickou membránou. To samozřejmě znamená, že se dostávají do prostředí plodu. (Procházejí také hematoencefalickou bariérou, což může pomoci vysvětlit mrtvice a kognitivní problémy po očkování MRNA, které pozorujeme). Dobrovolníci se zavrtali hluboko do zpráv o těhotenství v dokumentech společnosti Pfizer a zjistili, že ujištění, že vakcína je „bezpečná a účinná“ pro těhotné ženy, bylo založeno na studii na 44 francouzských krysách, které byly sledovány 42 dní (vědci, kteří studii vedli, jsou akcionáři nebo zaměstnanci společnosti BioNTech). [Viz toto]

Dobrovolníci zjistili, že těhotné ženy byly sice vyloučeny z interních studií, a tedy i z EUA, na jehož základě byly všechny těhotné ženy ujištěny, že vakcína je „bezpečná a účinná“, nicméně během studie otěhotnělo přibližně 270 žen. Více než 230 z nich se nějakým způsobem ztratilo ze statistik. Ale z 36 těhotných žen, jejichž výsledky byly sledovány – 28 o své děti přišlo.

Dobrovolníci zjistili, že dítě zemřelo po kojení od očkované kojící matky a byl u něj zjištěn zánět jater. Mnoho dětí kojených od očkovaných matek vykazovalo neklid, gastrointestinální potíže a neprospívalo (nerostlo) a bylo bezútěšné.

Z celé země nyní slyším neoficiální zprávy o těchto příznacích u kojených dětí od očkovaných matek.

Dokumenty společnosti Pfizer také ukazují, že u některých očkovaných matek byla potlačena laktace nebo se jim netvořilo vůbec žádné mléko.

Lékaři jsou z toho samozřejmě zaskočeni. Jsou v rozpacích.

V databázi NIH je k dispozici preprint studie, která dokládá, že v mateřském mléce očkovaných žen je zanedbatelné množství PEG. [Viz zde]

Ale co je zanedbatelné množství ropného produktu v mateřském mléce, když jste malé novorozeně bez imunity, které právě přichází na svět? V samotném preprintu NIH se uvádí vyšší míra gastrointestinálních potíží a nespavosti u zkoumaných kojenců a u jedné matky byla zjištěna zvýšená hladina PEG v mateřském mléce a drobným písmem se uzavírá, že je třeba provést další studie:

„K lepšímu pochopení přenosu PEG do lidského mléka a možných účinků po jeho požití kojencem jsou zapotřebí rozsáhlejší studie. Ačkoli podle konsenzu odborníků existuje minimální nebo žádné potenciální riziko pro kojence v důsledku očkování matky vakcínou COVID-19(20,21), drobné příznaky, které byly hlášeny (změny spánku a gastrointestinální příznaky), by mohly být dále zkoumány v budoucích studiích, aby se zjistilo, zda souvisejí s očkováním.“

Vzhledem k tomu, že v krátkém časovém úseku této malé studie žádné dítě nezemřelo, dospěla studie k závěru, že kojené děti netrpěly žádnými skutečnými škodlivými účinky očkování matek. Studie však nesledovala, zda tyto nebohé děti, u nichž bylo potvrzeno, že nespí a mají potíže s trávicím traktem, skutečně „prospívají“ – přibývají na váze a normálně se vyvíjejí.

Na základě takto chybných vědeckých poznatků byly ženy ujišťovány, že vakcíny jsou pro ně a jejich kojené děti „bezpečné a účinné“.

Čtyři z očkovaných kojících žen v dokumentech společnosti Pfizer však uváděly „modrozelené“ mateřské mléko. To si nevymýšlím. A kojené dítě, které zemřelo se zánětem jater – případ byl pohřben; nedostal se na titulní stránky novin.

Shodou okolností – nebo ne – stejný úřad FDA, který v dokumentech společnosti Pfizer zavíral oči před obrovským poškozením lidí a podkategorie matek a dětí, prohlásil, že společnost Abbot, hlavní výrobce kojenecké výživy v USA, musí zavřít svou továrnu. [Viz toto]

Shodou okolností se ukázalo, že v době, kdy je k dispozici málo umělých mlék a kdy některé nebo mnohé (nevíme) očkované matky mají ohrožené mateřské mléko, investovali Bill Gates, Jeff Bezos, Richard Branson a Mark Zuckerberg do startupu s názvem „BioMilq“ – který vyrábí laboratorně vypěstované mateřské mléko z buněk mléčné žlázy. [Viz toto]. Zprávy o tomto startupu obsahují tento frankensteinovský jazyk, jako by to bylo normální:

„Tým BIOMILQ vytváří svůj produkt z buněk odebraných z lidské prsní tkáně a mléka, které darují ženy z místní komunity, které za to dostanou dárkovou kartu Target.“ [Viz zde]

Jako by to všechno nebylo dost hrozné, paní Hechtová se opřela o studie ze tří zemí – Kanady, Skotska a nyní Izraele – a ukázala, že v zemích s vysokým podílem očkování umírají děti v průběhu roku 2021 a po něm v nepoměrně větší míře a že novorozenci umírají v nepoměrně větší míře, pokud mají očkované matky oproti matkám neočkovaným.

Ve vysoce očkovaném Skotsku zemřel v roce 2021 téměř dvojnásobný počet dětí než v základním počtu. (Není jasné, co autorka myslí výrazem baseline numbers – základní počet. Snad neočkované? Poznámka editora)

V kanadském Ontariu zemřelo v roce 2021 86 dětí oproti základním čtyřem nebo pěti; šlo o tak závažné úmrtí dětí, že statečný poslanec předložil tuto záležitost parlamentu. [Viz zde].

V izraelské nemocnici RamBam v Haifě bylo zaznamenáno o 34 % více spontánních potratů a porodů mrtvého plodu u očkovaných žen než u neočkovaných.

[...]

Klikněte zde a přečtěte si.

Paní Hechtová také upozorňuje, že menstruační dysregulace u očkovaných žen je dnes již plně potvrzena mnoha studiemi, přičemž v průměru dochází k jednomu dni krvácení měsíčně navíc (což je vedlejší účinek, na který jsem upozorňovala v březnu 2021, za což mi komentátor CNN nadával a Twitter mě trvale zablokoval).

Nemusíte znát víc než biologii v osmé třídě, abyste věděli, že narušená regulace menstruačního cyklu, nemluvě o spike proteinu, který se hromadí ve vaječnících, nemluvě o překonávání tělesných membrán, včetně plodového vaku, malými nanočásticemi tvrdých tukových lipidů, nemluvě o PEG v mateřském mléce, to vše ovlivní plodnost, zdraví plodu, porod a trávicí potíže nebo potíže dětí, a tím i jejich schopnost nebo neschopnost prospívat (natož navázat vazbu).

A nyní děti umírají. Nyní převeďte údaje z Kanady, Skotska a Izraele na všechny očkované země světa.

Co s tím vším uděláme?

Vím, že Pfizer a FDA věděly, že děti umírají a mateřské mléko se zabarvuje, jen když se podívaly do svých interních záznamů; vím, že nikoho neupozornily, natož aby zastavily své počínání, a že Pfizer, FDA a další démonické „zdravotnické“ instituce dodnes prosazují očkování MRNA u stále většího počtu těhotných žen; nyní, když se to chystají vnutit ženám v Africe a dalších zemích s nižšími příjmy, které o vakcíny MRNA neusilují, podle generálního ředitele Pfizeru Bourla, který vystoupil minulý týden na WEF, a s vědomím, že Pfizer prosazuje a možná i obdrží americké povolení EUA pro děti do pěti let – musím konstatovat, že se díváme do propasti zla, jakou jsme neviděli od roku 1945.

Tak nevím, jak vy, ale já musím s tímto druhem nevyslovitelného poznání přejít na jiný druh diskurzu.

Neříkám, že je to úplně stejné jako nález důkazů o pokusech doktora Mengeleho, ale říkám, že s těmito nálezy už srovnání nemusí být tak přehnané.

Tito antilidé ze společnosti Pfizer, kteří hovořili na WEF, tito antilidé z FDA, kteří vědí, co vědí, se zaměřují na zázračné ženské tělo s jeho schopností počít, plodit, rodit a vychovávat život. Zaměřují se na schopnost ženského těla udržet novorozenou lidskou bytost jen s pomocí sebe sama. Zaměřují se na plodovou blánu, na vaječníky, které uvolňují vajíčko, zaměřují se na lymfu a krev, které pomáhají podporovat tvorbu mateřského mléka, zaměřují se na bezmocný plod v děloze.

Jejich cílem je samotné prostředí lidského plodu, které je jedním z nejposvátnějších míst na této zemi, ne-li tím nejposvátnějším.

A oni to vědí.

Nevím, jak vy, a nechci vás proselytovat, ale jak možná víte, pokud mě tu čtete, v těchto apokalyptických dnech se obracím k modlitbě. Začala jsem veřejně říkat, jakmile jsem se musela vyrovnat se skutečností vymírání dětí, že je to biblická doba; a myslím tím starozákonní biblická.

Je to doba podobná stavbě babylonské věže – obrovská arogance proti božským plánům. Lidé jako Bill Gates manipulují s nejlepšími Božími díly a snaží se je překonat v jedné laboratoři za druhou a Tech Bros „narušují“ lidskou soutěž o své nevyhledávané zboží a služby tím, že se zaměřují na lidské procesy a ničí těla stvořená k obrazu Božímu.

Je to podobná doba, jako když deset ran napadlo Egypťany v Exodu 11,4-6:

Mojžíš pak faraonovi řekl: „Takto praví Hospodin: ‚O půlnoci projdu Egyptem. Všichni prvorození v egyptské zemi zemřou, od prvorozeného syna faraonova, jenž měl sedět na jeho trůnu, až po prvorozeného syna otrokyně, jež mele ručním mlýnkem. I všechen prvorozený dobytek zemře. Po celém Egyptě propukne hrozný nářek, nesrovnatelný s ničím, co kdy bylo nebo bude.

Je to doba, kdy Satan „chodí po zemi sem a tam“, jak popisuje Job 2:2.

Je to doba démonů, kteří se pohybují v lidských prostorách, ačkoli sami vypadají dost lidsky, samolibě ve svých italských oblecích na panelech Světového ekonomického fóra.

Satan – a jeho vojska: ničí početí, mléko, menses, dotek, kolébání dítěte matkou, ničí krmení dítěte, ničí samotné děti.

Proroky čtu v poslední době často – protože jak bych mohla nečíst? Hledám to, co spisovatelka Annie Lamottová nazvala „návod k použití“. Co dělat, když je ohroženo samo lidstvo? Když existují profesionální prapory a byrokratická oddělení lidí, kteří se chovají vůči lidskému rodu macešsky?

Určitě v tom musí být nějaké vodítko.

Proto si v těchto dnech často čtu příběh o Noemovi a knihu Ester; znovu si čtu Jeremiáše.

Už jsme tu jednou byli. Až trapně často, když na to přijde.

Příběh je vždy stejný, alespoň v hebrejské Bibli (v Novém zákoně Bůh samozřejmě přeskočí na konec a děj převrátí).

Přinejmenším v hebrejské Bibli se Bůh vždy snaží upoutat naši pozornost, vždy nás, zdá se, prostě žádá, abychom šli po jeho boku; prostě nás žádá, abychom dodržovali jeho nepříliš náročná přikázání; vskutku nežádá mnoho.

Jeremiáš 1:13:

Znovu jsem dostal slovo Hospodinovo: „Co vidíš?“

„Vidím vroucí kotel,“ odpověděl jsem, „jak se naklání od severu.“

„Od severu se valí neštěstí na všechny obyvatele země,“ řekl mi Hospodin. Hle, svolávám všechny kmeny severních království, praví Hospodin.

Přijdou a postaví své trůny
proti branám Jeruzaléma;
obklíčí dokola jeho hradby
i všechna judská města.
Odsoudím je za všechno jejich zlo,
za to, že mě opustili,
za to, že cizím bohům pálili kadidlo
a dílu svých rukou se klaněli.

V hebrejské Bibli je matematika jednoduchá. Buď se obrátíme, poslechneme a jsme zachráněni, nebo budeme dál bezstarostně uctívat to, co stvořily naše vlastní ruce, budeme se klanět jiným bohům – „vědě“, mediálním lžím, dá se říci narcismu dnešní konvence – a tak budeme ztraceni.

Stále znovu a znovu jsme byli téměř ztraceni.

Tentokrát by to mohlo být opravdu naposledy; tato monstra v laboratořích, na nadnárodních panelech, jsou tak velmi obratná a mocná a jejich temná práce je tak rozsáhlá.

Jestli je tu Bůh – opět – po všech těch chvílích, kdy jsme zkoušeli jeho trpělivost – a kdo to vlastně ví? – natáhneme k němu ruku na oplátku, chytíme se v poslední chvíli z této propasti a prostě nějak najdeme způsob, jak jít vedle něj.

Nebo tentokrát my sami zabloudíme, když ztratíme děti, a přesto budeme bezstarostně pokračovat?

Přejít nahoru