Vladimir Putin_foto_Getty Images
Táto epocha sa skončila, nehľadiac na všetky pokusy ju zachovať, zakonzervovať akýmikoľvek prostriedkami. Zmeny predstavujú prirodzený kolobeh dejín, pretože civilizačnú rôznorodosť planéty a bohatosť kultúr možno ťažko spojiť s politickými, ekonomickými a ďalšími šablónami. Tie nefungujú,“ povedal. Svet založený na „hre na jednu bránku“ je podľa neho prirodzene nestabilný.

„Je chybou domnievať sa, že časy turbulentných zmien možno prečkať a že sa veci vrátia do normálu; že všetko bude ako predtým. Nebude,“ zdôraznil Putin.

Od vyhlásenia víťazstva v studenej vojne začiatkom 90. rokov sa USA „vyhlásili za posla Boha na Zemi, ktorý nemá žiadne povinnosti, ale len záujmy, a tieto záujmy sú vyhlásené za posvätné,“ povedal prezident.

Myšlienka unipolárneho sveta je však podľa ruského lídra vo svojej podstate chybná, keďže normy medzinárodných vzťahov nemožno vždy interpretovať v prospech jedného štátu, „aj keď je silný“.

Čo sa týka sankcií Západu voči Moskve, Putin vyhlásil, že viac škodia tomu, kto ich zavádza, a označil ich za dvojsečnú zbraň. Európska únia podľa neho môže v dôsledku prijatých sankcií prísť o viac než 400 miliárd dolárov. Ako dosah sankcií spomenul narastajúcu infláciu a nerovnosť.

_____
Dole na stránce v odkazu najdete video s celým projevem Putina včetně anglického simultánního překladu.

Zdroj: https://www.infovojna.bz/article/video-predchadzajuci-svetov…