Proroctví Grigorije Rasputina, která by se raději neměla vyplnit

Revoluce
Rasputin viděl říjnové události, které zcela změnily státní uspořádání Ruska: “Na Petrohrad padne tma. Až se změní její název, říše přestane existovat.” Od roku 1914 se Petrohrad na deset let stal hlavním městem v důsledku konfliktu s Německým císařstvím. Pak se země snažila odklonit od všeho německého, zejména od slova “Burg”.

Vlivný muž
Po příjezdu do Petrohradu se Rasputin rychle proslavil jako prorok, protože dokázal předpovídat budoucnost. Léčil lidi z různých nemocí. Všimla si ho carevna, jejíž syn, následník trůnu, trpěl hemofilií. Rasputinovy modlitby zastavily krvácení a chlapec se rychle uzdravil. Neznámý vesničan se tak stal jedním z nejvlivnějších lidí v Rusku.

Prorok
Nebyl by prorokem, kdyby za svého života nepředpověděl svou vlastní smrt. Rasputin věděl, že bude zabit. Pokud to udělali prostí “loupežníci z řad ruských rolníků”, pak se car Mikuláš nemusí bát o svůj osud a potomci Romanovců budou vládnout “sto nebo více let”, napsal věštec. Pokud vraždu spáchají šlechtici – carovi příbuzní, pak budoucnost Ruska a carské rodiny bude strašná. “Šlechta uteče ze země, carovi příbuzní nebudou za dva roky naživu a bratři povstanou proti bratrům a budou se zabíjet.” Druhá možnost se stala skutečností…

A současnost…
Nejzajímavější je, že Rasputin viděl katastrofy i v jaderných elektrárnách, a to dávno před jejich vznikem. “Po celém světě se budou stavět věže, budou to hrady smrti.” Některé z těchto hradů se zřítí a z těchto ran bude vytékat zkažená krev, která zamoří zemi i nebesa. Na naše hlavy budou padat sraženiny infikované krve jako dravci. Mnoho sraženin padne na zem a země, kam padnou, bude po sedm pokolení pustá.”

21. století
“Moře jako zloději napadne města, domy a země budou slané. Do vod vstoupí sůl a nebude vody, která by nebyla slaná.” Není těžké uhodnout, že se jedná o povodeň v Japonsku v roce 2011. Svět si nedokázal představit ničivou sílu vodního živlu, který na pobřeží vrhl 40,5 metru vysoké vlny.

Války
Nejzajímavěji vypadá předpověď věnovaná novému ozbrojenému konfliktu. “Lidé se řítí do katastrofy. Ti nejšikovnější budou řídit vůz v Rusku, ve Francii, v Americe a na dalších místech… Lidstvo bude rozdrceno pochodem šílenců a ničemů. Moudrost je spoutána řetězy. Nevědomí a mocní budou diktovat zákony moudrým, a dokonce i pokorným. Tři hladoví hadi se budou plazit po cestách Evropy a zanechávat za sebou popel a dým; mají jeden dům – a to je meč, a mají jeden zákon – násilí, ale poté, co pokryjí lidstvo prachem a krví, sami zemřou mečem…” Když si tuto situaci promítneme dnes, není těžké pochopit, kde sedí ti nejnepředvídatelnější prezidenti. Podle vykladačů jeho předpovědi jsou tři hadi snadno čitelní – NATO, ozbrojené síly Ukrajiny a žoldáci, kteří podle věštcovy vize musí být poraženi. “Přijde čas míru, ale mír bude zpečetěn krví. Až oheň uhasne, spálí popel druhý oheň. Přežije jen málo lidí a málo věcí. To, co zůstane, však bude muset být před vstupem do pozemského ráje podrobeno nové očistě.

zdroj

Přejít nahoru