Třináct tun textilu lehlo popelem

Za loňský rok a počátkem toho letošního celní úřad řešil řadu případů dovozu textilu z Turecka. Kontrolou bylo zjištěno, že zboží pravděpodobně porušuje práva duševního vlastnictví. Jednalo se převážně o oblečení, ale také metráž látek se vzorem typickým pro renomovanou světovou značku.

Vzhledem k podezření, že by se mohlo jednat o padělky, jihomoravští celníci zboží zadrželi. Následně byli vyzváni zástupci držitelů ochranných známek, aby se k těmto případům vyjádřili a určili tak, jak se v konečném důsledku se zbožím naloží.

foto: Celní správa ČR

Ne jedna rodina má hluboko do kapsy. A ta by byla jistě ráda, kdyby mohla získat v rámci humanitární pomoci i třeba obnošené šatstvo. Proč toto šatstvo ale nešlo na humanitární pomoc? Problémom bylo, že podle Celní správy nebyly splněny podmínky pro případné užití pro humanitární účely, a tak rozhodnuto o jeho likvidaci.

(šč)

 

 

Přejít nahoru