Je známo, že mnich půl století předpovídal současné události na jihovýchodě Ukrajiny. Pak kněz v přísloví jednoho z návštěvníků prorokoval, že lidé, kteří pak žili v míru a harmonii, za padesát let půjdou do svého vlastního „s mečem“. Bratr zvedne ruku ke svému bratrovi a důvodem pro to bude politické smilstvo,“ řekl vidoucí. Ve svém proroctví starší předem varoval, že provokatérem války bude „moc ze zámoří“.

Mnich Tichon mluvil přímo o vnitřní válce a varoval, že „pachatelé ji nikdy nevyhrají“. „Bude to špatné pro ty, kteří půjdou do svatého Ruska, úřady budou chtít, ale všichni vymřou, jak se zdálo,“ předpověděl starší výsledek krveprolití.

Podle něj bude po této hrozné katastrofě Rusko obnoveno a ruská „mince“ se stane nejuctívanější na světě. „Mnoho lidí bude mluvit jazykem ruských národností,“ řekl Tichon.

zdroj