Podívejte se na pozoruhodnou rekonstrukci obličeje paleolitické ženy, která žila před 31 000 lety objevenú v Česku

V roce 1881 archeologové odkryli lebku člověka pohřbeného v jeskyni v Mladči, vesnici na území dnešní České republiky. V té době vědci datovali lebku asi před 31 000 lety a klasifikovali jedince jako muže.

Ale mýlili se ohledně pohlaví člověka z doby kamenné, zjistila nová studie.

Nyní, o více než 140 let později, vědci tuto chybu opravili a odhalili, že takzvaná lebka Mladeč 1 patřila 17leté ženě, která žila v období Aurignacian, části období svrchního paleolitu (zhruba před 43 000 až 26 000 lety). Tým publikoval svá zjištění jako součást nové online knihy s názvem “Forenzní obličejový přístup k lebce Mladeč 1(otevře se v nové záložce)“, který podrobně popisuje, jak vědci překlasifikovali pohlaví “jednoho z nejstarších Homo sapiens nalezených v Evropě”.

“Když byla lebka analyzována jednotlivě, rysy ukazovaly na muže,” řekl Cicero Moraes, brazilský grafický expert a jeden ze spoluautorů knihy, v e-mailu Live Science. “Ale když pozdější studie porovnávaly lebku s ostatními nalezenými na místě, důkazy ukazovaly na ženu.”

S využitím informací shromážděných z archeologických vykopávek z 19. století, jakož i forenzních rekonstrukcí obličeje provedených badateli v roce 1930, které byly omezeny kvůli nedostatku technologie, Moraes a spoluautoři Jiří Šindelář, zeměměřič s místní geodetickou společností GEO-CZ, a Karel Drbal, zástupce ředitele Správy jeskyní České republiky, použili CT (počítačová tomografie) skeny vytvořit digitalizovanou aproximaci lebky. Protože chyběla dolní čelist, Moraes se podíval na existující údaje o moderních lidských čelistech, aby pomohl vyplnit prázdná místa toho, jak by tento jedinec mohl vypadat.

“Museli jsme rekonstruovat lebku a k tomu jsme použili statistická data průměru a projekce extrahované z asi 200 CT skenů moderních lidí a z archeologických vykopávek patřících různým skupinám obyvatelstva, včetně Evropanů, Afričanů a Asiatů,” řekl Moraes. “[To] nám umožnilo promítnout chybějící oblasti lidské tváře.”

Jakmile měli kompletní digitální obraz lebky, Moraes použil “řadu značek tloušťky měkkých tkání, které byly rozloženy po ní,” řekl. “Tyto markery, zhruba řečeno, říkají hranice kůže v některých oblastech obličeje. Ačkoli tyto markery pocházejí ze statistických údajů získaných od živých jedinců, nepokrývají celý obličej a neinformují například o velikosti nosu, úst a očí.

Výzkumníci použili projekci čar odpovídajících hranicím měkkých tkání a kostních struktur k vytvoření aproximace obličeje. (Autor snímku: Cicero Moraes/Jiří Šindelář/Karel Drbal)

Aby pomohli doplnit data, vědci “importovali CT vyšetření živých subjektů a deformovali kosti a měkké tkáně z CT vyšetření tak, aby odpovídaly aproximovanému obličeji,” řekl. “V případě fosilie Mladeč 1 jsme deformovali dva CT skeny, jeden muže a jeden ženy, a oba se sblížily k velmi podobnému výsledku.”

Pro knihu Moraes vytvořil dvě digitální aproximace toho, jak by jednotlivec mohl vypadat. Ale chyboval na straně opatrnosti, pokud jde o výraz obličeje osoby.

“Rozhodli jsme se vytvořit neutrální tvář podle tradice, protože jsme zvyklí prezentovat díla odborníkům,” řekl. “Trendem bude nyní představit dva přístupy k dílům, jeden vědečtější a jednodušší ve stupních šedi, se zavřenýma očima a bez vlasů, a druhý subjektivnější… kde vytváříme barevný obličej s kožešinou a vlasy.”

I když není příliš běžné, aby archeologové reklasifikovali pohlaví lidských pozůstatků, stává se to. Moraes poukázal na jeden takový příklad, kostru objevenou v Brazílii známou jako “Zuzu”.(otevře se v nové záložce)” fosilní.

“Ten případ byl jiný; Zpočátku se myslelo, že je to žena, ale pozdější studie ukázaly, že to byl ve skutečnosti muž, “řekl.

zdroj

Přejít nahoru