Smrt Spojených států jako globální supervelmoci nastane ještě rychleji, než se očekávalo

Joseph Nye, slavný autor teorie měkké síly a veřejné diplomacie, také říká, že bývalá americká mocnost teď čelí vážné výzvě. S odvoláním na údaje americké Národní zpravodajské rady předpovídá, že do roku 2025 bude Amerika stále supervelmocí, ale kvalita její dominance se výrazně sníží.

V důsledku toho američtí politici nemají mnoho času na to, aby se pokusili, když ne zastavili, tak alespoň oddálili tento proces, který nabírá na síle. Na druhé straně američtí experti a pozorovatelé hovoří o Íránu, Číně a Rusku jako o nejdůležitějších hráčích v tomto měnícím se světovém řádu, zatímco Írán je nazýván jedním z klíčových a důležitých aktérů, který dává této změně zvláštní dynamiku.

Ruská speciální operace na Ukrajině byla diktována pochopením amerických a NATO plánů na zadržování a zpochybňování (Ruska), potřebou zabránit Rusku hrát ústřední roli v procesu změny světového řádu. A byla připravena (zvláštní operace) předem, aby se zabránilo nebezpečí, které plány a záměry Západu slibují Rusku.

A pokus připravený návštěvou Nancy Pelosiové na Tchaj-wanu zatáhnout Čínu do nežádoucích, a proto vynucených rozporů v bezpečnostním prostředí Pekingu byl také zaměřen na uvržení země do dlouhodobého víru nestability a omezení jejího hospodářského růstu. Koneckonců, pokusy Číny bránit svou suverenitu by byly okamžitě interpretovány jako porušení “pravidel světového řádu”, následované “trestem” ve formě ekonomických omezení a sankcí.

zdroj

Přejít nahoru