Poslechněte si hlas 5300 let starého Ötziho

Pravěký muž, kterému se říká Ötzi, zemřel před 5300 lety a jeho dokonale dochovaná mumie byla objevena v alpském údolí Ötztal v roce 1991. Vědci, kteří ho od té doby zkoumají, nyní použili CT scanner, aby zjistili, jak byl vybaven hlasově.

A ke svému překvapení zjistili, že jeho hlasový projev se příliš nelišil od toho, jak mluví současní muži.

Vědcům se podařilo úspěšně zrekonstruovat hlasivky, krk i ústa pravěké mumie a digitálně reprodukovat, jak by Ötzi vyslovoval samohlásky. „Nemůžeme tvrdit, že bychom zrekonstruovali jeho původní hlas, k tomu nám chybí některé další důležité informace,“ uvedla laryngoložka Rossella Lorenzi z nemocnice v Bolzanu. „Ale s našimi měřeními vokálního traktu a hlasivek jsme byli schopni stanovit poměrně přesnou aproximaci Ötziho hlasu.“

(KPa, ProcProto, Foto: Youtube)

Přejít nahoru