Největší ruské státní tajemství: Kapustin Jar – sovětská verze Area 51

Jedno z nejzáhadnějších míst, které má co do činění s UFO, je americká Area 51 – utajená vojenská základna, kde se údajně schraňují zbytky mimozemské lodi a tělo jejího pilota. Nicméně takové místo zřejmě není na Zemi jediné; kdysi na území SSSR existovalo podobné zařízení. Anebo je v provozu dodnes?

Analogem oblasti 51 byl v SSSR údajně objekt 754. Sem se svážely havarované doutníkovité nebo talířovité stroje.

Utajený vojenský újezd

Kapustin Jar má velmi zajímavou historii, začalo to v roce 1946. Původně byl vojenský výcvikový prostor vybudován na příkaz Stalina jako střelnice pro rakety V-2.

Do německého vývojového střediska v Peenemünde se Američané dostali jako první. Odvezli odtud zhruba 400 vědců, včetně Wernhera von Brauna, téměř veškerou dokumentaci a několik desítek raket. Sověti dorazili jako druzí a přepravili k sobě domů zbytek týmu, dokumentů a zbylé rakety, které tam našli. Pomocí těchto zdrojů zkonstruovali Rusové „svoje“ první rakety.

Jako polygon bylo vybráno území o rozloze 650 km2, na severozápadu Astrachaňské oblasti, zhruba 100 kilometrů od Volgogradu, tehdy Stalingradu, u dnešní hranice s Kazachstánem – na jehož území je dnes Bajkonur. První start ukořistěné balistické rakety byl uskutečněn v roce 1947 pod vedením Sergeje Koroljovova. Američané vystřelili první raketu V-2 v roce 1946. Po dobu 10 let byl Kapustin Jar jedinou raketovou střelnicí v SSSR.

Ještě v roce 1947 odtud začaly startovat i geofyzikální rakety, na V-2 byly přidány vědecké přístroje a později začali vypouštět rakety meteorologické. V roce 1951 vyletěla první psí posádka. V rozmezí let 1951 – 1962 bylo z Kapustina Jaru uskutečněno 29 startů raket, jejichž osazenstvem byli psi, 8 z nich bylo neúspěšných. V roce 1962 byla vypuštěna první družice Kosmos-1 a Kapustin Jar se stal kosmodromem, ze kterého startovaly družice řady Kosmos. Kapustin Jar, zkráceně nazývaný Kap Jarem, podléhal, již od samého začátku své existence, nejvyššímu stupni utajení.

Další utajený prostor

Málokdo dneska ví, že Bajkonur není prvním sovětským kosmodromem, před ním byl právě Kapustin Jar. Fakt, že ale existoval ještě další, Krasnyj Kut, to už ví opravdu málo lidí. Krasnyj Kut byl přistávacím místem a nacházel se na jihu Saratovské oblasti, také na hranici s Kazachstánem. Byl vybudován v roce 1941 a v provozu až do roku 1991, kdy ruské Ministerstvo obrany zveřejnilo dvouletý plán uzavření některých výzkumných institucí a zařízení. V této oblasti přistál i pes Lajka, Gagarin a Titov, kteří startovali již z Bajkonuru. Tady se ovšem objevuje otázka, proč byl vybudován přistávací prostor 6 let předtím, než bylo odkud startovat, na to se mi, bohužel, odpověď najít nepodařilo.

Poblíž Krasnovo Kuta, v podzemních prostorách Berjozovka-2, měl být umístěn (možná ještě je) také archív, který je dodneška pod utajením a poprvé o něm pronikla zmínka na veřejnost v roce 1988. Některé z archivních dokumentů byly ve své době zpřístupněné a v nich bylo uvedeno, že v roce 1954 nad Saratovskou i Astrachaňskou oblastí létala opakovaně UFO, nejčastěji nad Kapustinem Jarem. Podle mínění odborníků s průzkumným cílem. Po několika pokusech přinutit UFO k přistání, bylo jedno z nich napadeno několika vojenskými stíhači. Tehdy bylo spojení s piloty přerušeno, letadla se na základnu již nevrátila a pátrání po nich skončilo neúspěšně. Podle dokumentů vládní komise se obdobný případ odehrál také nad Moskvou, v roce 1938.

Zpátky do Kapustina Jaru

V roce 1947 byla z Kap Jaru vypuštěna první balistická raketa a v následujícím roce se nad polygonem objevilo stříbřité doutníkovité UFO. Pravděpodobně přilákáno probíhajícími zkouškami nové technologie. Je třeba podotknout, že v té době většina lidí z vládnoucích kruhů měla sklon vidět ve všech „podivných“ úkazech výsledky utajovaných výzkumů potenciálně nepřátelských mocností (a to nejenom na ruské straně). K tomu nepřispěla ani skutečnost, že tehdy začala studená válka.

Když se stříbřitý objekt v létě 1948 objevil se nad územím polygonu, byly k němu vyslány dva MIGy-15. UFO jeden z nich zasáhlo svazkem paprsků. Pilot druhého MIGu provedl obrat, vyhnul se paprskům a zaútočil. Stříbřitý doutník se snesl k zemi. Na místo pádu vyrazila skupina vojenských odborníků, aby se postarali o nepřátelského agenta. Jaké bylo ale jejich překvapení, když dorazili na místo a zjistili, že se nejedná o zahraniční rozvědku a objekt sám o sobě zřejmě není pozemského původu. Pečlivě posbírali všechny části trosek a odvezli je do specializovaného hangáru na polygonu. Tady se začali úlomky zabývat vědci, kteří se snažili odhalit principy mimozemských technologií. Některé prameny uvádí, že si odnesli i pilota „doutníku“.

Příběh pilota zasaženého MIGu v kostce

16. června 1948 výzkumný pilot Arkadij Ivanovič Apraksin prováděl zkušební let na prototypu nového proudového letadla ve vzdušném prostoru u městečka Kapustin Jar. Najednou spatřil zvláštní objekt, podobný obrovské okurce, spojil se s pozemní základnou a tam mu potvrdili, že radary „okurku“ také zaznamenaly. Apraksin dostal příkaz přiblížit se k UFO a donutit ho přistát, pokud bude potřeba, i s použitím síly. Pilot nabral kurz na letící objekt, dnes bychom ho označili jako doutník, který tou dobou začal klesat a blížil se k zemi. Když mezi nimi byla vzdálenost 10 km, vylétl z UFO kuželovitý svazek světelných paprsků, který se pak roztáhl do vějíře a zasáhl kabinu. Apraksin na krátkou dobu oslepnul, poté, co se mu vrátil zrak, zjistil, že žádný z přístrojů nefunguje. Velmi zkušenému pilotovi se podařilo úspěšně posadit téměř neovladatelný stroj a zachránit prototyp pro další použití.

Úložiště havarovaných UFO a objekt 754

je-kapustin-jar-ruskou-sovetskou-odobou-oblasti-51-obr-2Od té doby, jakmile byla zaznamenána havárie UFO kdekoliv na území SSSR, byly trosky dopraveny do Kap Jaru. Sbírka se rozrůstala a v roce 1979 začali budovat několikapatrovou podzemní stavbu, která byla určená nejenom pro vojenské jaderné fyziky, ale kde mohly být prováděny i různé druhy pokusů a zkoušek. Místo názvu byl objekt označen číslem 754.

Stavěli ho 10 let, sahá do hloubky 50 metrů a délka každého patra je 150 metrů. Aby tam mohla být dopravena havarovaná UFO, vedla do podzemí jak silnice, tak i železnice. Na povrchu uvidíte jen menší pahorek, ze kterého vystupuje větrací potrubí.

Urychlená výstavba Bajkonuru

Je třeba poznamenat, že původně byl start prvního člověka plánován z Kapustina Jaru, ale právě řada „podivných“ událostí v roce 1954 měla za následek, že vláda rozhodla o zakonzervování tohoto místa, co se týkalo výzkumu vesmíru, a o urychleném vybudování nového kosmodromu v kazašských stepích, Bajkonuru, doloženo protokolem ze zasedání vlády. Současně byl na Ministerstvu obrany vytvořen archív nevysvětlených událostí (ANJA).

Znovu vyvstává otázka, co byl tedy archiv v Berjozovka-2?

Spěch byl takový, že pes Lajka(1957) i Jurij Gagarin (jaro 1961) startovali z nedokončeného kosmodromu.

Modrý svazek

V 90. letech minulého století se Ufologická asociace Ruska pokusila vyjasnit, nakolik odpovídají historky o objektu 754 pravdě. Předseda asociace, bývalý kosmonaut a letec Pavel Romanovič Popovič, odeslal oficiální žádost na KGB. Popovič se o UFO velmi zajímal, sám jedno z nich na vlastní oči viděl, a od roku 1984 byl členem Komise pro anomální atmosférické úkazy Akademie věd SSSR.

Žádosti, podepsané kosmonautem „číslo 4“, vyhověli a zaslali mu obálku se 124 stranami strojopisu. Z dokumentů vyplynulo, že objekt 754 skutečně existuje a kromě jiného je v něm umístěno i pět „ukořistěných“ UFO, v různém stupni zachovalosti: sestřelené 1985 v Kardsko-Balkarské republice na Kavkaze, talíř, nalezený v roce 1981 v Kazachstánu, 1992 sestřelené v Kazachstánu, také 1992 v Kyrgyzstánu a trosky „doutníku“ z Estonska.

Opětovné utajení informací

je-kapustin-jar-ruskou-sovetskou-obdobou-oblasti-51-obr-1Ufologové se nadchli a doufali, že brzy uvidí hmatatelné důkazy o návštěvách Země mimozemšťany. Nicméně Rusko, které se v 90. letech rozpadalo a vládl tam nepřehledný chaos, se dalo do „pořádku“ dříve, než se jim podařilo podniknout výpravu. Všechny další dotazy ufologů již zůstávaly bez odpovědí a Modrý svazek byl označen jako falzifikát.

Dnes je Kapustin Jar opět vojenským výcvikovým prostorem a na jeho rozsáhlém území jsou umístěny desítky vojenských útvarů. A tam, kdesi hluboko pod zemí, jsou možná uschovaná UFO, která týmům vědců postupně vydávají svá tajemství. Když se dnes na objekt 754 zeptáte někoho z armády, odpovídají velmi stručně: „Bez komentáře“.

Na úplný závěr stojí ještě za zmínku, že Kapustin Jar uvádí ve své povídce Vykročiv z kolébky, navěky obíhá… (anglicky „Out of the Cradle, Endlessly Orbiting…“, nebo také „Out of the Cradle“) Arthur C. Clarke.

(KPa, skn.cz, Foto: CrackerClips Stock Media / Shutterstock.com)

Přejít nahoru