Švédsko: Jak odpověděl Somálec s manželkou a devíti dětmi na otázku: „Z čeho žijete?“

Mnozí ani daně neplatí, protože mají díky nízkému platu a odpisům na děti nárok na úlevy a přídavky. Logicky tak drtivou většinu Somálců živí sami Švédové. Kdo je bude živit, až Švédové tak nějak „vymizí“ (ať už nízkou porodností nebo emigrací), je tedy zásadní otázkou.

Somálský pár s 9 dětmi, který byl před dvěma lety po příchodu do Švédska ubytován ve vile, by se měl údajně stěhovat jinam a vilu uvolnit pro další obohacovače. Reportéři pojali natáčení reportáže s tímto párem tak, aby vzbudili lítost u většiny švédských občanů.

Jenže ty zajímalo něco jiného. Z čeho asi tato početná rodinka ve vile žije? Na to se již dodatečně musel samozřejmě zeptat reportér z alternativního média…

GöteborgsPosten zveřejnil tento víkend  zprávu, která měla vzbudit lítost s titulkem: „Uprchlická rodina s devíti dětmi riskuje, že se z nich letos v létě stanou bezdomovci.“

Článek je o Somálci Jamma Abdikadirovi Jammasovi a jeho rodině s devíti dětmi pobývající v Lerumu, kde mohou dlouhodobě žít v tzv. dočasném domově. Rodina očekává v květnu desáté dítě.

Nyní jim však bylo řečeno, že již nemohou tuto výhodu využívat a že se musí vystěhovat do 30. června tohoto roku.

„A kam půjdeme? Dříve jsem se soustředil na to, jak mít lepší budoucnost, teď můžu myslet jen na bydlení,“ řekl Jammas.

Zpráva také zpovídá učitele a sportovní trenéry, kteří popisují, jak „nevýslovně smutné“ je, že početná somálská rodina může být nucena se přestěhovat z Lerumu. Mimo jiné jsou vyjádřeny obavy, že děti by mohly skončit „ve špatné socializaci,“ pokud by byly nuceny přestěhovat se do „segregované oblasti.“

Novinář Joakim Lamotte se domnívá, že čtenáři nedostali všechny odpovědi, které by je zajímaly. Rozhodl se proto kontaktovat otce rozrůstající se somálské rodiny sám.

„Existuje spousta dětí, které musíte podporovat, pokud nemáte příjem. Jak to, že máte tolik dětí,“ zeptal se.

Jamma Abdikadir Jamma  pak prostřednictvím tlumočníka sdělil, že rodina se „živí sama“ prostřednictvím všech přídavků na děti spolu s doplňkovými příspěvky obce na děti. Tedy plně z peněz švédských daňových poplatníků.

„Takhle se živí,“ shrnuje tlumočník.

A není jediný. Nedávno se jiný Somálec chlubil, že za celých 11 let v zemi nikdy nepracoval a přesto si žije velmi dobře…

Na tomto již 12 let starém videu požadují Somálci zdarma domy, peníze, mešity, hřiště pro děti… A přejí si přestěhovat všechny Somálce do Švédska. Zdá se, že právě na tom se po celou dobu velmi intenzivně pracuje…

zdroj

Přejít nahoru