Mimozemšťané přerušili program BBC vlastním vysíláním

Osoba se identifikovala jako Vrillon, zástupce Ashtarského galaktického velení. Zprávy o incidentu se liší, někteří nazývají onoho řečníka „Vrillon“, další „Gillon“ a ostatní pak „Asteron“.

Přerušení přestalo krátce po doručení prohlášení, přenosy se vrátili do normálu krátce před koncem kresleného pořadu Looney Tunes. Později onoho večera, se Southernská televize omluvila divákům, za jak sami popisují „průlom ve zvuku“. ITN také informovalo o incidentu ve svém večerním nedělním zpravodaji.

Přepis
Kompletní přepis doručené zprávy

Toto je hlas Vrillona, zástupce galaktického velení Ashtaru. Po mnoho let jste nás vnímali pouze jako světla na obloze. Teď k Vám hovoříme v míru a moudrosti, tak jako jsme již hovořili k vašim bratrů a sestrám po celé planetě Zemi. Přišli jsme vás varovat před osudem vaší rasy a vašeho světa, abyste mohli zasvětit ostatní bytosti vašeho druhu směrem, kterým se musíte vydat. Jsme tady, abyste předešli katastrofě, která hrozí vašemu světu a bytostem světů kolem vás. To vše za účelem toho, abyste se mohli podílet na velkém probuzení, při kterém planeta přechází do nového věku Vodnáře. Nový věk může být pro vaši rasu obdobím míru a vývoje, to však pouze tehdy, budou-li vaši vládci upozorněni na síly zla, které by mohly zastínit jejich úsudek. Buďte stálí a poslouchejte, protože vaše šance by už jindy nastat nemusela. Všechny vaše ďábelské zbraně musí být odstraněny. Doba konfliktu je již minulostí a rasa, které jste součástí, může, pokud jste hodni, postoupit do vyššího stádia svého vývoje. Máte pouze krátkou dobu na to, abyste se naučili žít společně v míru a harmonii. Malé skupinky po celé planetě se tomu učí a žijí proto, aby vám všem předaly světlo nové generace. Jste svobodni se rozhodnout, zda přijmete či odmítnete jejich učení, ale pouze ti, kteří se naučí žít v míru se, budou moci přesunout do říše vyššího duchovního vývoje. Slyšte nyní hlas Vrillona, zástupce Ashtarského galaktického velení. Uvědomte si, že ve vašem světě působí v současné době mnoho falešných proroků a průvodců. Vysají z vás energii – energii, které říkáte peníze, které použijí ke zlým účelům a na oplátku vám dají bezcennou cetku. Vaše vnitřní božské já vás před tímto ochrání. Musíte se naučit vycítit svůj vnitřní hlas, který vám řekne co je pravda a co zmatek, chaos a lež. Naučte se poslouchat svůj vnitřní pravdivý hlas a dovedete sám sebe na cestu evoluce. Toto je zpráva pro naše drahé přátele. Sledovali jsme vás po mnoho let, tak jako vy jste nás sledovali jako světla na obloze. Teď již víte, že jsme tady a že je tu i mnoho jiných bytostí kolem planety Země, které vaši vědci popírají. Opravdu se obáváme vaší cesty ke světlu a uděláme cokoliv, abychom vám pomohli. Nemějte strach, pátrejte pouze po poznání sebe sama a žijte v harmonii se svojí planetou Zemí. My Ashtarské galaktické velení vám děkujeme za pozornost. Opouštíme nyní planetu vaší existence. Buď vám požehnáno nejvyšší láskou a pravdou vesmíru.

Incident
Incident způsobil místní poplach a zaujal veřejnost. Následujícího dne, oznámila IBA (něco jako u nás Rada pro rozhlasové a televizní vysílání – RRTV) v nedělních novinách, že vysílání byl podvod. IBA tvrdila, že šlo o první známý podvod tohoto rázu, co byl kdy odvysílán.

Jenže tento případ nebyl ojedinělým. Záhadným vysíláním nebyl zasažen jen Londýn, ale též hlavní město Mexika a to téměř ve stejném čase mezi 26. a 27. 11. 1977. Tento případ vzbudil velkou pozornost i Johna A. Hyneka, který je znám zejména v souvislosti s projektem Blue Book. Archivní záznamy obou dotčených televizních stanic potvrzují, že šlo o pirátské vysílání vyvolané neznámým nepozemským signálem.

(zdroj: suenee.cz, foto: Pixabay)

Přejít nahoru