Konec světa: Papežův „život se změní“, přijetí se ukázalo jako proroctví „splněno“

Proroctví papežů bylo predikcí, kterou provedl arcibiskup z Armagh v Saint Malachy ve 12. století, kdy údajně obdržel podivnou vizi o budoucnosti, včetně jmen 112 budoucích papežů. Jeho předpověď pro 112. a současného papeže – Františka – je poněkud šokující, zní:

„V závěrečném pronásledování Svaté římské církve bude panovat Petr Říman, který bude krmit své stádo uprostřed mnoha soužení, po kterých bude sedm měst zničeno a hrozný soudce bude soudit lid. Konec.“

Otcem současného papeže byl Pietro nebo Peter a byl z Itálie, přestože se rodina přestěhovala do Argentiny a Francis v roce 2013 převzal rezignaci papeže Benedikta XVI. v únoru 2013, což vedlo mnoho k tomu, aby prohlásili, že 900 let staré proroctví bylo splněno, což značí konec světa, když papež zemře nebo odstoupí informuje express.co.uk.

V listopadu 2016 řekl: „Pán nám říká, co se stane v konečných dobách.”

„Ježíš říká:‘ V těch dnech před povodni jedli, pili, vzali se a vzdali se manželství až do dne, kdy Noe vstoupil do archy.

“Nevěděli, dokud nepřišla povodeň a nesla je všechny pryč. ”

 

Přejít nahoru