Tak jenom 24 ze sta Čechu věří vládě, paní Müllerová

„Z březnové zprávy CVVM, to je českého Centra pro výzkum veřejného mínění. Ale to ještě nic není, paní Müllerová. Představte si, že k přesně stejnému poměru, to je těch 24 věřících ze sta dotázaných, dospěla i mezinárodní agentura Morning Consult, která zase zkoumala kolik lidí v jednotlivých zemích věří svým premiérům. No a jak říkám. Je to pro nás Čechy zas jen 24 lidí z jednoho sta“.

„Ježíšmária, a to se dá se čtvrtinovou podporou lidí vůbec vládnout? To já mít v rodině, tak si na hřbitově hledám místo“.

„Máte malou výdrž, paní Müllerová. To naši vládci jsou vytrvalejší. Vezměte si jen toho premiéra.  Z 22 agenturou Morning Consult vybraných vládních premiérů se náš Fiala s oněmi 24 procenty podpory umístil na dvacátém prvním, čili předposledním místě. Za ním je už jen premiér Jižní Koreje s 21 procentní podporou“.

„Dobře, pane Švejku, ale to pořád mluvíte jen o těch 22 agenturou vybraných zemích. A mě by zajímala Evropa. Jak si s oblibou stojí náš premiér tady v Evropě?“

„Je s podporou lidí na děleném předposledním místě, paní Müllerová. Za ním je už jen premiér Norska, kterému věří 21 procent lidí. A tedy stejně tolik jako premiérovi Jižní Koreje, když zas vezmu v úvahu těch 22 vybraných zemí“.

„A co pan Macron, milostpane? Jak si stojí ten, když mu Paříž hoří pod nohama?“

„Stejně jako náš Fiala a premiér Holandska. Oba podporuje 24 lidí ze sta. Jako u nás“.

„Svatá bohorodičko, 76 chlapů (nebo trošku míň, protože někteří odpovídají „nevím“), stojí proti hloučku 24 věřících. Já to úplně vidím. Vy ne?“

„Já taky, ale už musím letět. Nebo mi U kalicha jako minule zavřou“.

Lubomír Man

 

Přejít nahoru