Astronomové zachytili nové signály z kosmu

Podle astronomů signál pochází z některé z planet v naší Mléčné dráze. V té je ale asi 200 miliard hvězd a její průměr se odhaduje na 100 tisíc světelných let, takže dohledání zdroje může nějakou dobu trvat. Dané těleso se ale podle vědců musí vyskytovat v naší galaxii. Kdyby totiž signál pocházel z větší vzdálenosti, jeho struktura by se rozptýlila vlivem kosmického prachu. „Zprávu“ se nyní pokoušejí dekódovat týmy astronomů z německého Neukirchenu a z University of Hawaii.

(zdroj: procproto.cz, foto: Pixabay)

Přejít nahoru