Neuvěřitelný nález: 7 000 let stará silnice objevená pod vodou u chorvatského ostrova

Neolitická cesta byla nalezena poté, co si archeolog všiml “podivných struktur” ve vodě poblíž.

Nachází se v nedotčených vodách u pobřeží chorvatského ostrova Korčula, silnice, která se nachází přibližně 15 stop pod zálivem Gradina, je myšlenka být postaven asi před 7 lety dlouho ztracenou neolitickou námořní kulturou známou jako Hvar.

Nově zveřejněné záběry ukazují podvodní archeology, jak odstraňují písek a trosky z místa.

“Jedná se o pečlivě naskládané kamenné desky, které byly součástí čtyři metry široké silnice, která spojovala uměle vytvořený ostrov s pobřežím,” napsala zadarská univerzita na Facebooku.

Astronomové objevili stopy dvou vysoce rozvinutých mimozemských civilizací

“Radiokarbonovou analýzou datování zachovalého dřeva nalezeného v posledním tažení se celé osídlení datuje do doby kolem roku 4 900 př. n. l. Lidé chodili po této [cestě] téměř před 7 lety.”

Jak přesně byla silnice postavena, k čemu sloužila a jak dlouho chátrala, to vše jsou záhady, které tým doufá, že časem vyřeší.

Přejít nahoru