A.Vondra: Duch tak rozsáhlý, že na něj mateřština už nestačí

Možná, že se to může stát. Možná, že se v mozku naprosto ojedinělém zrodí tak obrovská suma lidského ducha, že k jeho plnému vyjádření se takto nadanému člověku náhle nedostá slov. Je zoufalý, hledá pomoc i v jazyce cizím, a pokud tam pomoc nalezne, pak heuréka, sláva učenosi i jazykové, vše bylo zachráněno.

V úterý odpoledne vysílala ČT průběh pražské konference „Bezpečnost není samozřejmost“, v jejímž předsednictvu usedlo několik vedoucích českých politiků, kteří byli v úvodu jednáni vyzváni, aby v minutových projevech nastínili hlavní myšlenku, se kterou na konferenci přicházejí. A tak šel jeden kratičký projev za projevem, až přišla řada i na Alexandra Vondru, člena ODS a poslance EU. O jádru jeho vystoupení moc nevím, dostatečně jsem je nevnímal,, ale všiml jsem si jisté drobnosti. Do minutového vystoupení dokázal tento muž vměstnat hned dva anglické výrazy, a to „policy makers“, což znamená „tvůrci politiky“ a pak „zprocesovat“, což znamená „zpracovat“. V obou těchto případech bylo použití anglických výrazů namísto výrazů českých naprosto zbytečné, protože vyslovenému textu žádnou vyjadřovací hodnotu nepřidávaly.

Takže proč zazněly?

Bylo to proto, co je vyjádřeno v titulku tohoto článku, anebo byly vysloveny z důvodú tak ubohých a přízemních, že se až stydím je vyjmenovat?

Lubomír Man

Přejít nahoru