Šok: Putin pronesl projev o zničení západní společnosti, který vás viděsí!

Marxismus ničí tradiční hodnoty, náboženství, historii, rodinu atd.

-Hollywood, zrušení kultury, obrácený rasismus, CRT

-Odmítání biologických faktů, trans fanatismus, školské systémy vymývající dětem mozky, aby se mrzačily.

-Zločiny proti lidskosti

-Zdravý konzervatismus jako odpověď na ideologii

Mně to zní jako Trump.

Přejít nahoru