Šokující předpověď starodávné vědmy – Evropu zaplaví žluté plémě.

O EVROPĚ:

Na problémy Evropy upozorňovala Sibyla velmi přesně:

Nastane doba, kdy Evropa bude raněna slepotou. To dnes vidíme na každém kroku, kdy EU vedená z Bruselu, pomalu a jistě vydává mnohdy nesmyslná opatření pro členské státy, až zdravý rozum zůstává stát.

Lid bude mít v mnohých zemích úplnou svobodu, která mu však nedá najíst, práce(hlavně manuální) nebude ceněna, jak by měla být. Pravda se stane lží a lež pravdou.Kvete lichva a záměr jak nad druhým vyzrát a vytěžit pro sebe co nejvíce, prostě jednoduše, jak toho druhého nejlépe okrást. U soudů vám pravda nepomůže, ta se stane nepravdou a zloděj, vrah i politik, platící dobrého právníka bude v „právu“.

Evropu zaplaví žluté plémě. Mnoho lidí si myslí, že Evropu zaplaví Číňané, jako žluté plémě. Omyl. Jsou to Asiaté, Arabové a lidé z Afriky. Dnes jsme svědci přílivu lidí těchto národů do Evropy ve velkém množství a Evropa není dnes schopna, možná i záměrně toto odstranit a sama se tak dostává do své vlastní pasti.

Věštecké schopnosti starodávné vědmy jsou jistě zarážející. Měli bychom ale udělat všechno proto, aby byla naplněna poslední vize této geniální věštkyně – „v 21.století lidé dospějí do úplného blahobytu“. Nebo se k tomu alespoň trochu přiblížit.

O ŽENÁCH A MUŽÍCH:

Přijde doba úpadku

Ženy sukní svých odloží a sukněmi mužů odívati se budou

Nápojů opojných užívati budou, takže plodnosti jejich ubude a lidstvu zánik úplný hroziti bude

A pak-li z ženy, nápoj omamný požívající, dítě se zrodí, tichému šílenství propadne

Tyto děti pak nebudou více potomků míti

Na rukou těžké a kamenné ozdoby nositi budou

Jednou velmi dlouhý, pak krátký a v době, kdy bude lidem nejhůře, vlas kratší mužů nositi budou

Rovněž ústa svá a oči mnohých se pozmění, takže žena v té době sově se podobati bude

A pak v té době mravnost dětí tak upadne, že matek svých poslušnými nebudou

Přijde doba, že z tisíce děveček jediné panny nebude, neboť děvečky panenství své už před zasnoubením mužům jiným za zlato a víno dají

Mnoho mužů manželky své, které jménem Hospodinovým do ložnic svých uvedli, vyženou a pojmou manželky jiné

O OBCHODOVÁNÍ:

Lidé budou provozovat velké obchody, což se zvrhne v úplné okrádání a člověk bude chtít člověka připravit o jmění. Obchodování bude založeno na podvodu a to jen proto, že člověk bude chtít rychle zbohatnout, ale druhé uvede do bídy. Faleš bude hořet jako rozžatá svíce, láska zhyne, lidé budou milovat lež více než pravdu a svá srdce nakloní k pokladům a penězům. Bratr zapře bratra, syn prokleje otce, matka vyžene dceru za lehkým výdělkem. Rodina přestane být přitažlivou a ztratí své tajemné kouzlo, které ji předurčil Hospodin.

Přijde doba, že mnoho lidí svěří své peníze druhým a tito je o ně okradou, aniž by byli potrestáni.

Přijde doba, že lidé budou jen přemýšlet, jak by jeden druhého okradl, aby tím jenom získal

(megazine.cz, foto: Shutterstock)

Přejít nahoru