Vědci poukázali na možný přechod do čtvrté dimenze!

Obvykle, když se přibližujeme k tomuto bodu precese, kde nastává tato změna, všechno se začíná hroutit – všechny společenské struktury atd. se začínají rozpouštět a hroutit. Klíčem k tomu je magnetické pole Země. Stejně tak, jak si dnešní věda uvědomuje, to může být i klíčem, který v první řadě umožní posun Zemské osy skrze magneto-dynamiku, protože magnetické pole udržuje spojení tam, kde se tekuté aspekty Zemské kompozice stávají pevnými. Při zhroucení tohoto pole se některé pevné látky stanou tekutými a kluzkými. Bylo to demonstrováno v laboratořích. Klíčem je magnetické a elektromagnetické pole. Magnetické pole používáme k interpretaci toho, kdo a co si myslíme, že jsme, a ukládání své paměti. Potřebujeme vnější magnetické pole, abychom si věci pamatovali tak, jak si je pamatujeme. Nemůžeme žít bez nějakého druhu magnetického pole. Když se podíváte na velká města po celém světě, všimnete si, že během úplňku, den před ním a den po něm dochází k více znásilněním a vraždám. Důvodem je, že úplněk vytváří jakoby vlnu v magnetickém poli Země a tato změna stačí k tomu, aby se lidé, kteří jsou emocionálně na hranici, přes tuto hranici přehoupli. Magnetické pole ovlivňuje emocionální tělo.

Zhroucení magnetického pole: Představte si planetu v bodě precese, kdy se věci začínají dostávat mimo rovnováhu. A najednou začne magnetické pole Země, po velmi krátkou dobu (obvykle tři až šest měsíců) hodně kolísat a vlnit se. Stane se to, že lidé ho začnou ztrácet. Budou šílení. Tak se zhroutí všechny struktury na planetě. Bez této rovnováhy se všechno rozpadne. Magnetické pole zmizí úplně na alespoň tři a půl dne. Obvykle dojde k nárůstu chaosu.

Interakce s mřížkou: Pokaždé, když se jeden člověk připojí k mřížce vědomí, zvýší signál z mřížky. Přijde chvíle, kdy si lidé začnou prostě vzpomínat a myslet nově. Děti s tím budou mít nejméně potíží. Čím je člověk starší, tím je to těžší.

Poslední čas posunu osy a dimenzionální propojení: Snad nedojde k tomu, že by se všichni opravdu zbláznili – pokud ano, odtud je myšlenka Armageddonu. Když se podíváte do záznamů, uvidíte, že když se osa posunula v roce 1400 n.l., v Jižní Americe spolu začali všichni bojovat a vést války, protože jejich emoce byly tak silné. Snad se nestane něco podobného.

Asi pět nebo šest hodin před dimenzionálním posunem vědomí začne proces, který je obvykle s posunem osy spojený. Posuny osy a posuny vědomí jsou obvykle propojeny. V tomto případě může dojít k posunu vědomí před nebo po posunu osy. Obvykle nastávají současně a obvykle se v této době, pět nebo šest hodin předtím, objevuje vizuální fenomén. To se stane téměř určitě, jak se začne propojovat 3. a 4. dimenze a naše vědomí se začne přesouvat do vědomí 4. dimenze, zatímco vědomí 3. dimenze začne odcházet.

Až se to stane, synteticky vyrobené předměty složené z materiálů, které se na Zemi přirozeně nevyskytují, začnou převážně mizet, podle toho, z jakých materiálů jsou. Nezmizí všechny najednou. Když se mřížka vědomí 3. dimenze začne rozpadat spolu s hroucením magnetického pole, tyto syntetické věci začnou mizet. Vzhledem k tomu, že změny osy/vědomí/mřížky se děly po miliony let, to je důvod, proč je tu tak málo vyrobených předmětů z předešlých civilizací (některé byly vyvinutější než ta naše), které by nám o nich pověděly.

Skutečnost, že začnou věci mizet, způsobí, že lidé, kteří nevědí, co se děje, budou opravdu bláznit. Proto je tak důležité na tohle pamatovat. Je to přirozený proces, a když se začne dít, měli byste jít na místo, které je přirozené, nezůstávat uvnitř umělých struktur. Musíte být venku na zemi. To je důvod, proč velmi vyspělé civilizace stavěli struktury z přírodních materiálů, jako je kámen. Takové struktury vydrží dimenzionální změny. Také proto v Taos pueblo, který je starý 1400 let, nedovoluje zákon kmene mít v budovách cokoli syntetického. Vědí, že až přijde den očisty, půjdou dovnitř a zůstanou v klidu soustředění.

Pak je tu další fenomén, který pravděpodobně nastane. Když přijde dimenzionální propojení, ve světe 3. dimenze se mohou objevovat věci 4. dimenze. Jde o předměty, které nebudou zapadat do okolního světa a budou mít barvy dráždící vaši mysl. Budou mít dopad na vaši mysl, kterému nebudete rozumět. Vzhledem k tomu, že je žádoucí postupný průchod rozhraním mezi dimenzemi, nedotýkejte se těchto věcí (dotyk by vyvolal okamžité a plné vtáhnutí do 4. dimenze) ani se na ně nedívejte.

Jsou šálivé a dívání se na ně by příliš zrychlilo váš přesun do 4. dimenze. Pokud zůstanete klidní a soustředění, budete to vše moci nějakou dobu sledovat, ale ne dlouho. Jakmile se magnetické pole zhroutí, vaše zorné pole zmizí a ocitnete se v černé prázdnotě. Země 3. dimenze, se vším záměrem a účelem, bude pro vás ta tam. Většině lidí se v tu chvíli stane to, že usnou a začnou snít, což potrvá asi tři až čtyři dny. Jestli chcete, můžete tam jen tak sedět, ale uvědomte si, že cokoli pomyslíte, že se stane, stane se. Uvědomte si, že poté projdete jakoby procesem narození do 4. dimenze a nemějte z toho obavy. Tento proces je dokonalý a přirozený, ale pro lidi na úrovni 3. dimenze je velkým problémem strach. Zdá se, že jde o nový proces, ale je velmi velmi starý. Už jste to zažili. V určité chvíli během toho procesu si možná dokonce vzpomenete, že jste to už zažili.

Druhá strana: Když začne být svět 4. dimenze vnímatelný, světlo se zase vrátí. Ocitnete se ve světě, jaký jste nikdy neviděli (ačkoli viděli, jen si to nebudete pamatovat, protože vaše paměť už byla tolikrát vymazána). Bude se to zdát jako zbrusu nové místo. Všechny barvy a tvary a pocit ze všeho bude nový. S vnímáním na tom budete tak, jako když jste přišli do vědomí 3. rozměru, až na to, že budete stejně velcí, jako jste teď. Spousta věcí je na různých světech velmi podobná – jednou z nich je představa svaté trojice (matka-otec-dítě). Když vstoupíte na toto zcela nové místo, i když nebudete ničemu rozumět, uvidíte tam stát dvě bytosti – mámu a tátu; oproti vám budou hodně velcí. Budou tři až čtyři metry vysocí, jeden bude muž, druhá žena. Tyto bytosti k vám budou mít pouto a budou vás vést a chránit během vaší počáteční doby na tomto světě. Tyto bytosti k vám nebudou mít stejný druh připoutanosti jako zřejmě měli vaši rodiče na Zemi. Od samého počátku vědí, že jste součástí Stvořitele a rozpoznávají vaši božskou povahu. Budete vypadat stejně jako teď, ale pravděpodobně nazí, protože umělé oblečení nepřetrvá během posunu.

Projdete ven na druhé straně a objevíte se v této neuvěřitelné realitě s těmito dvěma bytostmi, ke kterým budete nějak cítit silnou lásku, ačkoli nebudete chápat proč. Přestože vaše fyzická forma bude stejná, atomová struktura ve vašem těle bude dramaticky změněná. Mnoho z hustoty dřívější fyzické struktury bude přeměněno na energii a atomová struktura bude od sebe vzdálenější než dříve. Většina vašeho těla bude převedena na energii, ale nebudete si to uvědomovat.

Scénář Mnozí jsou voláni, málokteří jsou vybráni: Ježíš říká v Bibli, že dva budou v loži a jednoho z vás vezmu. Jde zde o scénář mnozí jsou volání, málo je vybráno a tak je tomu často, ale ostatním můžete pomoci jen do určité míry. Tímto procesem projdete sami. Jeho povaha bude záviset na vašich vlastnostech a na tom, kdo jste. Obvykle se to stane tak, že někteří lidé projdou, jiní ne, ale je tu i třetí možnost – že někdo projde jen tak-tak. Ježíš mluvil o podobenství zrn a plev. Pšenice, která projde, na sobě měla nějaké plevy. Ale kdo odstraní plevy? Plevy odstraní sebe samy. Sami sebe protřídíte. Když se člověk dostane do vědomí 4. rozměru, většinou si neuvědomuje, že tvoří celý svět a všechno v něj každičkou sekundu svými myšlenkami a pocity – všechno. Platí to i ve 3. dimenzi, ale není to vědomé, protože jsme na sebe v kultuře uvrhli všelijaká omezení, že si myslíme, že nic nemůžeme. Tam to bude všechno okamžité a jasné. Když jste tak a nejste na to opravdu skutečně připravení a začnete myslet negativní myšlenky a přijde strach, vytvoříte scénář, který vyústí v to, že se propadnete zpátky do nižšího rozměru. Současně přitom ona pšenice projde, sedí tak a myslí na lásku, pravdu, krásu, mír a harmonii – a to všechno se stane. Začnete to všechno uskutečňovat. Budete stabilní v nové realitě díky tomu, co myslíte a cítíte, díky svým vlastnostem a tomu, kým jste. Ježíš k tomuto času řekl když budete žít mečem, zhynete mečem a mírní zdědí Zemi. Ti, kteří jsou tam a nesnaží se chránit se, zabíjet ani nic takového, jen být a myslet pozitivní myšlenky, které se uskutečňují, právě vyhráli tuto hru.

Poté, co se bytosti, které nerezonují s touto realitou (plevy), vytratí a rezonující bytosti (zrno) zůstanou, první z věcí, kterou si začnete uvědomovat bude: jeee, všechno, na co pomyslím, se stane! Obvykle se lidé ve světle toho podívají na své tělo a začnou měnit svůj vzhled tak, aby vyhovoval jejich idealizované představě, kterou mají v mysli – je to cvičení jako pro dítě. Když se podíváte na některé z mimozemských ras, všichni jsou vysocí, krásní a zdraví. Vlastní úprava struktury svého těla je od 4. dimenze výše přirozeným jevem. Je to tvořivé vyjádření. Poté přijdete na jiné zajímavé aktivity.

Na Zemi ve 3. rozměru trvá zhruba 18 až 21 let, než dítě vyroste a může jít do světa a starat se o sebe. Ve světě 4. rozměru to podle zkušenosti trvá asi dva roky, než přejdete ze současné velikosti a stavu (poté, co se tam dostanete) do stavu dospělého – vaše tělo poroste, vaše hlava se vzadu prodlouží a nakonec budete vypadat jako Achnaton. O tomhle celém je ono egyptské vejce metamorfózy.

Vše tohle vysvětluje, proč je pro vás podstatné, abyste si udrželi mír během prvních několika hodin dimenzionálního propojení a postupu do další oblasti dimenzionálního vědomí. Ještě jednou, pracujte na svém charakteru. Jakmile jednou ustanovíte své Merkaba, máte vyhráno.

Nejdůležitější ze všeho je vnitřní technologie. Pomáhání ostatním je velmi důležité. Jak jednou lépe rozumíte, o co tady jde, máte morální odpovědnost pomoci, když jste o to požádáni.

Váš vesmírný vývoj: Během tohoto posunu se část vašeho vyššího já spojuje s vaším současným stavem vědomí do bodu, kdy vy a ono se stane jedním.

Bytost velmi vysokého dimenzionálního vědomí má jako své tělo planetu Zemi. Vy, na vysoké úrovni vědomí, máte jako tělo to, které právě používáte. Jednoho dne se doslova stanete slunci a hvězdami na obloze – je to součástí procesu života.

Vaši noví rodiče: S těmito bytostmi, které potkáte, vašimi novými rodiči, budete už mít karmickou vazbu; budou vás provázet a chránit během prvních dvou let, dokud nebudete moci pokračovat sami za sebe. Uvědomují si vaši pravou božskou podstatu jakožto součást stvoření, oproti současným pozemským rodičům – mnozí z nich vidí své děti jako majetek, který mají ovládat. Když vám budou vaši rodiče chtít něco sdělit, prostě to zažijete. Když vám budou chtít říct o nějakém místě, prostě tam budete. Ale říše 4. dimenze není ve skutečnosti až tak odlišná od 3. dimenze, v určitých oblastech.

Pořád je to svět, který má svůj fyzický aspekt. Vnoření modelů vědomí Krista (Jednoty do planetárních mřížek). Mnoho jednotlivých bytostí se zjevilo na této planetě, aby ukázaly různé možnosti vědomí jednoty. Byl potřeba model, který by vnořil příklad do akašického (tvarového pole) a do paměti člověka, že vědomí jednoty je možností. Ježíš, který předtím prošel velkým počtem dimenzionálních úrovní, byl bytostí, která tento účel splnila. Díky jeho snahám je představa vědomí jednoty člověka zapsána v paměti lidstva jako model. Stejně tak je i v mřížce okolo planety.

Prvním, kdo ilustroval vědomí jednoty byl jeden z faraonů, Achnaton, takové kterým se jednou staneme. Chodil po světě několik let a vložil to do mřížky. Zasadil semeno, ze kterého vzešlo Essenské bratrstvo. Z nich nakonec vzešli Marie a Josef, kteří opět umožnili zavedení jednoty vědomí skrze Ješuu Ben Josefa, zvaného Ježíš. Když začal Ježíš lidem říkat milujte jeden druhého, milujte své nepřátele, nikdo to nechtěl slyšet – lidé byli ve vědomí dvojnosti a nedávalo jim to smysl. Teď, když víme o vědomí 4. rozměru, mělo by to dávat smysl. Slova, která říkal, jsou mocná a pravdivá, a my musíme tyto vědomosti převzít a učinit z nich součást svého života. Veškerá snaha bytostí vědomí jednoty, které přišly na Zemi do 3. dimenze, měla vést k uzdravení procesu, který se stal v Atlantidě.

(JRu, suenee.cz)

Přejít nahoru