Evropská komise

Solidarita EU s Ukrajinou: Komise navrhuje prodloužit dočasnou ochranu pro lidi prchající před ruskou agresí proti Ukrajině do března 2025

Evropská komise dnes navrhuje další prodloužení dočasné ochrany pro osoby prchající před ruskou agresí proti Ukrajině ze 4. března 2024 na 3. března 2025. To poskytne jistotu a podporu více než 4 milionům osob požívajících ochrany v celé EU.

EU aktivovala směrnici o dočasné ochraně dne 4. března 2022 jednomyslným rozhodnutím členských států a její platnost byla automaticky prodloužena o jeden rok. Komise se domnívá, že důvody pro dočasnou ochranu přetrvávají, a proto by měla být dočasná ochrana prodloužena jako nezbytná a vhodná reakce na současnou nestabilní situaci, která zatím nepřispívá k bezpečnému a trvalému návratu osob požívajících dočasné ochrany v EU.

zdroj

Přejít nahoru