Tesla předvedl lidem pozoruhodnou loď a lidé nevěřícně užasli

Nikola Tesla byl jeden z největších vynálezců světa. V roce 1898 sestrojil rádiem řízenou loď a předvedl ji veřejnosti. Byla to nevšední podívaná.

Na Elektrické přehlídce v Madison Square Garden demonstroval Tesla něco, co tehdejší lidé jen stěží mohli pochopit. Tesla početnému auditoriu oznámil, že loď je vybavena “vypůjčenou myslí”, tedy že je inteligentní.Nikdo nechápal, jak se loď může sama pohybovat a měnit směr.

Množily se dohady, že loď je řízena telepaticky, že Tesla používá magii, nebo dokonce že ve člunu se ukrývá cvičená opice, která plavidlo ovládá.

Dav byl natolik šokován, že nikdo nevěděl, jestli se má smát, nebo se bát. Byla to zkrátka naprosto nepochopitelná věc. Tesla pak lidem ukázal, že loď reaguje na to, když na ni pokřikoval povely. Dokonce vybízel přihlížející, aby také volali na loď, kam má plout. Vrcholem bylo, když Tesla poslal lodi otázku, jaká je třetí odmocnina čísla 64. Loď svými malými světélky zablikala čtyřikrát, což byla správná odpověď.

Ona památná přehlídka se zapsala do dějin. Tesla přitom jen demonstroval svůj vynález, který byl patentován pod číslem 613,809 – rádiem řízená loď. Diváci měli dojem, že právě spatřili zázrak.

(KPa, skn.cz, Foto: skn.cz)

Přejít nahoru