Římané pro své psy vytvářeli hrobky a dávali jim epitafy na památku

Jeden takový nápis zněl: “V slzách tě nesu na místo tvého posledního odpočinku, stejně jako jsem se radoval, když jsem tě před patnácti lety vlastníma rukama přinesl domů.”

Staří Řekové a Římané věřili, že je nezbytné mít dobrého psa. Objevují se všude ve starořímské a řecké literatuře, umění a mytologii. Brány do podsvětí střežil trojhlavý pes, samotného Dia jako nemluvně hlídal věrný zlatý pes jménem Laelaps a Homérův hrdina Odysseus plakal radostí, když ho jeho starý pes Argus po mnoha letech odloučení poznal. Psi sloužili jako hlídači, společníci při lovu a dokonce i v boji, ale byli také součástí rodiny.

Epitaf na jednom z objevených psích hrobů zní: “Heleně, pěstounce, duši bez srovnání a zasluhující chválu.”

Je lidskou přirozeností představovat si, že naši psi mají hlas, a majitel jednoho starořímského psa si tuto tendenci vzal doslova na hrob: “Ty, kdo jdeš po této cestě, Pokud náhodou označíš tento pomník, Nesměj se, prosím tě, i když je to psí hrob. Slzy pro mě padaly a prach nade mnou shrnula ruka pána,” stojí na jejich psím hrobě. Na jiném se návštěvník “vlastními” slovy dozví, jak moc ho jeho páníček miloval: “Toto je hrob psa Štěpána, který zahynul, pro něhož Rhodope ronil slzy a pohřbil ho jako člověka. Já jsem pes Stephanos a Rhodope mi zřídila hrobku.

Titulní obrázek: Screenshot twitter Historic vids

Přejít nahoru